logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD - bude k dispozici do 31.12.2022 PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže zcela ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Odkazy na veřejnou databázi Ministerstva zdravotnictví jsou: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/Biocid (seznam oznámených biocidních přípravků), popřípadě www.echa.eu (seznam povolených biocidních přípravků na Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA).

Po 31.12.2022 bude se souhlasem Ministerstva zemědělství publikace tohoto seznamu ukončena. Údaje k oznámeným a schváleným biocidům budou po tomto datu k dispozici na výše uvedených odkazech Ministerstva zdravotnictví a agentury ECHA.

Aktualizováno: 1.5.2019

 

STOPRATOX

[ Zpět ]

NázevSTOPRATOX
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska75/2009
Držitel rozhodnutíMIKROP ČEBÍN a.s., Čebín 416, 664 23 Čebín, Česká republika.
VýrobceMIKROP ČEBÍN a.s., Čebín 416, 664 23 Čebín, Česká republika.
Složení0,05% bromadiolone, tj. 0,05 g v 1kg.
Popis přípravkupožerová návnada ve formě červeně zbarvených pelet, granulí, potažených voskovou vrstvou,
Balení 
Užitík profesionálnímu i neprofesionálnímu hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myš domácí a hryzec vodní v uzavřených objektech a v jejich blízkém okolí, v kanalizacích a na skládkách odpadů,
Způsob použitíNástrahu pokládejte na místa největšího výskytu hlodavců, zejména do blízkosti východů z nor, k obvyklým zdrojům potravy a vody a podél přístupových stezek k nim. Nástrahy pokládejte na vhodné podložky na obtížně přístupná místa nebo do uzavřených jedových staniček. Nástraha musí být umístěna do jedové staničky nebo tak, aby bylo minimalizováno riziko jejího požití jinými zvířaty nebo dětmi nebo kontaminace potravin a krmiv. Tam kde je to možné, by měla být jedová stanička zajištěna, aby nemohla být zvířaty odvlečena. Nástrahu je nutno doplňovat tak dlouho, pokud trvá její odběr. Zvířata hynou obvykle po 4 – 10 dnech od dosažení kumulativní letální dávky. Dávkování: Krysy a potkani: Přibližně 1 až 5 hromádek o hmotnosti asi 100 g na 100 m2. Myš domácí a hryzec vodní: Přibližně 1 až 3 hromádky o hmotnosti asi 25 g na 100 m2.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníPřípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které výrazně snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty.
Způsob skladovánískladuje v původních uzavřených obalech, uložených v suchých, čistých, dobře větraných a uzavíratelných skladištích, odděleně od ostatních chemikálií, potravin, krmiv a jejich obalů. Přípravek skladujte při teplotě 5 až 30?C.
Doba použitelnosti24 měsíců

Aktualizováno Pátek, 19 Listopad 2021 12:21