logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare
 
Upozornění na stahování veterinárního léčivého přípravku Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky, č.š. 347643

Informujeme o ztrátě služebního průkazu inspektora č. 31, iniciály LČ, datum ztráty 19.11.2019.

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

GARDENTOP® PASTA

[ Zpět ]

NázevGARDENTOP® PASTA
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska16/2017 16/2017
Držitel rozhodnutíZapi Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie,
VýrobceZapi Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie
Složeníbromadiolon (CAS 28772-56-7),ES 249-205-9, 0,005% (tj. 50 mg.kg-1),
Popis přípravkupožerová nástraha ve formě průhledných sáčků z filtračního papíru s obsahem 15g červeného gelu,
Balení15kg
Užitík neprofesionálnímu a profesionálnímu hubení škodlivých hlodavců, zejména potkanů, krys a myší v obytných domech, bytových prostorách, potravinářských a zemědělských provozovnách, chovech hospodářských zvířat aj.
Způsob použitíNástraha se klade na podložku, nebo do jedových staniček tak, aby nemohla ohrozit hospodářská zvířata. Potkani a krysy 60 – 100g (max.6 sáčků na 1 místo, myš domácí až 50g (max.3sáčky na 1 místo. Nástrahu klademe do míst, kde je patrná přítomnost hlodavců (čerstvý trus, zbytky nahlodané potravy) ve formě 15g sáčků nebo ve formě jedových staniček odolných násilnému otevření obsahujících již určenou návnadu. Samotnou nástrahu doporučujeme z důvodů ochrany necílových organismů (domácí zvířata, ptáci, malé děti) a ochrany před vlhkostí pokládat popř. alespoň např. do kousků drenážního potrubí, elektrikářských „husích“ krků nebo na papírové tácky či jiné podložky pod dlaždice. V případě myší: Klademe v množství až 50g návnady na jedno místo (hmotnost upravujeme podle hmotnosti použitých sáčků nebo obsahu nástrahy v použité jedové staničce). Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 5 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 2 (oblast vysokého napadení). V případě krys: Klademe v množství až 100g návnady na jedno místo (hmotnost upravujeme podle hmotnosti použitých sáčků nebo obsahu nástrahy v použité jedové staničce). Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 10 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 5 (oblast vysokého napadení).
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníPozor! Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu k použití! Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný pro domácí nebo hospodářská zvířata! Nesmí být použit ve volné přírodě!
Způsob skladováníPřípravek skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od nápojů, potravin a krmiv. Uchovávejte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Prázdné obaly a případné zbytky přípravku se likvidují v originálním obalu jako nebezpečný odpad spálením ve schválené spalovně se spalovací teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Uhynulá zvířata je nutné průběžně sbírat a likvidovat podle platné legislativy
Doba použitelnosti2 roky od data výroby

Aktualizováno Čtvrtek, 16 Květen 2019 12:02