logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Viktory Brody Wax blocks

[ Zpět ]

NázevViktory Brody Wax blocks
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska80/2014
Držitel rozhodnutíKollant S.r.l., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo, Italy/Dovozce do ČR: Samura s.r.o., Ke Klíčovu 8, 190 00 Praha 9, Czech Republic
VýrobceKollant S.r.l., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo, Italy
Složeníbrodifacoum 0,05g/kg (0,005%) (CAS 56073-10-0)
Popis přípravkuderatizační nástraha v podobě voskových bloků modré barvy zápachu po anýzu,
BaleníBalení (kyblíky a kartony) s 200g, 300g, 500g, 1kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg nástrahy.
Užitívhodná do vlhkého prostředí, proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí,
Způsob použitínástraha se používá bez dalších úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách zamezujících přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu před vlivy okolního prostředí. Dávkování: proti potkanům a krysám v množství minimálně 30 - 50 g nástrahy (cca 2 – 3 voskové bloky) do jedné deratizační staničky. Proti myším domácím v množství minimálně 15 g nástrahy, (cca 1 voskový blok) do jedné deratizační staničky. Deratizační staničky umisťujte na všechna místa, kde se hlodavci podle provedeného průzkumu vyskytují a kde škodí, tj. v blízkosti jejich nor a cestiček a v místech, kde vyhledávají potravu a vodu, v odpadech, v kanalizaci, na skládkách odpadků, apod. Počet položených deratizačních staniček se řídí hustotou populace hlodavců. Deratizační staničky je nutné pravidelně kontrolovat v intervalech 1-2 týdnů a jestliže hlodavci nástrahu v nich umístěnou stále odebírají, je nutné ji doplňovat. Účinnost deratizačního zásahu zvýšíme úklidem ošetřeného prostoru, pokud je to možné, zamezíme hlodavcům v přístupu ke zdrojům potravy.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníDeratizační staničky musí být opatřeny výstražným označením a názvem přípravku. Prostor, do něhož byly rozmístěny deratizační staničky s přípravkem, označte výstražnými letáky. Antidotem v případě otravy je vitamín K1, jehož dávku určí lékař. Zbytky přípravu a jeho kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad.
Způsob skladováníSkladujte odděleně od potravin, krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte jen v originálních uzavřených obalech
Doba použitelnosti2 roky od data výroby.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03