logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

 

 Hlášení NÚ

 

Implementace 2019

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Elector

[ Zpět ]

NázevElector
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska80/2016
Držitel rozhodnutíEli Lilly Benelux NV/SA, Markiesstraat 1, 1000 Brusel, Belgie/ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Česká republika
VýrobceEli Lilly Benelux NV/SA, Markiesstraat 1, 1000 Brusel, Belgie
Složeníúčinná látka - Spinosad 480 g/l (CAS 168316-95-8, ES 434-300-1); obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,1 (CAS 2634-33-5, ES 220-120-9),
Popis přípravkukoncentrovaný přípravek ve formě žlutohnědé suspenze,
Balení1000 ml
Užitísmí být použit pouze jako přípravek k hubení mouchy domácí (Musca domestica), bodalky stájové (Stomoxys calcitrans), potemníka stájového (Alphitobius diaperinus) a čmelíka kuřího (Dermanyssus gallinae) v objektech, kde se chová hovězí dobytek, prasata nebo drůbež, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Způsob použitíPřípravek Elector se používá zředěním ve vodě a nástřikem na povrchy, které mají být ošetřeny. Přípravek lze použít jako všeobecný povrchový postřik nebo k nanesení do trhlin a mezer. Dávkování: smíchejte množství přípravku Elector se stanoveným množstvím vody. Tento objem dostačuje na ošetření uvedené plochy povrchu. Moucha domácí (Musca domestica) a bodalka stájová (Stomoxys calcitrans): 30 ml+18 – 36 l vody k ošetření plochy 500 m2 - l500 m2, ošetřete místa, kde mouchy usedají, přičemž zvláštní pozornost věnujte obvodovým stěnám, plochám na koncích budov a na horních stranách zárubní dveří a příčných nosnících. Dbejte však na to, aby přípravek při aplikaci nestékal. Aplikujte časně ráno, když mouchy odpočívají. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci krmiva, vody a krmicího a napájecího zařízení. Potemník stájový (Alphitobius diaperinus): 30 ml+9 – 18 l vody k ošetření 250 m2. Množství vody závisí na míře kontaminace: přidejte méně vody při vyšší míre kontaminace pro získání vyšší koncentrace přípravku. Ošetřete podlahy, hlavně plochy okolo krmicího zařízení a pod ním a pod zařízeními pro přívod pitné vody, steny a opěrné nosníky. Dbejte však na to, aby přípravek při aplikaci nestékal. Ošetřete rovněž veškeré mezery kolem izolací nebo v oblastech, kde byli škůdci pozorováni nebo kde je na ně podezření. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci krmiva, vody a krmicího a napájecího zařízení. Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae): 30 ml+3,5 – 7 litrů vody, plocha neuvedena, ošetřete pouze místa výskytu čmelíků, jako jsou klece, mezery a praskliny, ale dbejte na to, aby přípravek nestékal. Neaplikujte přípravek přímo na zvířata a dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci krmiva, vody a krmicího a napájecího zařízení. Z pohledu na možnou rezistenci se přípravky s účinnou látkou spinosad, doporučují používat maximálně 5 x za rok. Doporučená dávka by se neměla snižovat. Střídejte použití přípravku Elector (úcinnou složkou je spinosad) s přípravky, které jsou založeny na účinných složkách pocházejících z jiné skupiny chemikálií.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníPřípravek se nesmí používat na místech, kde muže dojít ke kontaktu s povrchem potravin nebo krmiv, kuchyňského náčiní či jejich kontaminaci. Přípravek se nesmí používat přímo na dobytek, během aplikace smí zvířata zůstat ve stáji. Při použití přípravku dbejte na to, aby přípravek nestékal. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci krmiva, vody a krmicího a napájecího zařízení. Neaplikujte přípravek jako mlhu. Nemíchejte v rozstřikovači s jinými přípravky. Nevypouštějte do kanalizace, vodních toku ani pudy. Za účelem ochrany organizmů žijících v půdě a ve vodě by se měly odpady (nečistoty a odpadní vody) obsahující přípravek odklidit na skládku mrvy. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Muže vyvolat alergickou reakci.
Způsob skladováníPřípravek musí být skladován na chladném, suchém a dobře větraném místě a v pevně uzavřené původní nádobě.
Doba použitelnosti 

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03