logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Login



Seznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

SOMI

[ Zpět ]

NázevSOMI
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska43/2017
Držitel rozhodnutíSharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142. 1702 Dilbeek, Belgium
VýrobceSharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142. 1702 Dilbeek, Belgium
SloženíDeltamethrin 0,051% w/w, CAS 52918-63-5; EC 258-256-6, (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate
Popis přípravkupráškový insekticid; Poprach – Ruční aplikátor, balíček k poprašování, poprašovače a aplikační zařízení s pistolí 20 g/m? ošetření trhlin a štěrbin a 2g/m? na hnízdo/mravenci
BaleníObal s talkovým práškem (HDPE nebo PP láhev s perforovaným HDPE krytem) – do 500 g. Vícevrstevný pytel (LDPE/hliník vnitřní s polyesterem nebo PP vnější), tepelně uzavřený a uložený v kyblíku – do 500g
UžitíInsekticidní prášek ve formě popraše pro použití proti lezoucímu hmyzu včetně švábů, mravenců, štěnice a pavouků, pro ošetření trhlin a štěrbin ve vnitřních prostorech. Také pro venkovní použití na/kolem mravenčích hnízd.
Způsob použitípřípravek je určen pro profesionální použití i pro neprofesionální použití. Lze jej aplikovat uvnitř budov, a při likvidaci mravenců i venku. Ošetření trhlin a štěrbin: Aplikujte 20g přípravku v tenké vrstvě do trhlin s štěrbin v místech, kde se hmyz ukrývá (pod nábytkem, v koutech, atd.) Ošetření může být provedeno až do 2 x za rok s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi. Ošetření mravenčích hnízd: Aplikujte v tenké vrstvě na místech vstupu do hnízd a/nebo do vstupů do hnízd v maximální dávce 2 gramy přípravku na hnízdo. Aplikace se může provádět jedenkrát na hnízdo a do maximálně pěti hnízd kolem domu.Dávkování: 1 větší výfuk 1g přípravku každé 2 vteřiny, 1 střední výfuk 1g přípravku každých 6 vteřin, 7 malých výfuků 0,5 g přípravku při každém zatřesení
Bezpečnost práceVysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Nemíchejte s jinými chemickými látkami nebo přípravky. Vyhněte se kontaktu s ošetřenými povrchy. Neaplikujte za přítomnosti osob (zvláště dětí), domácích zvířat nebo zvířat. Neaplikujte za přítomnosti potravin/krmiv. Odstraňte potraviny/krmiva z místa aplikace. Před začátkem ošetření zakryjte nádrže na vodu, krmení, žlaby a jiné povrchy nebo zařízení, která mohou přijít do kontaktu s krmivy/potravinami, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci. Odstraňte jakýkoli nástroj, který se v průběhu ošetření může dostat do kontaktu s potravinami/krmivy. Neznečisťujte rybníky / jezera, vodní potrubí nebo příkopy ředěným přípravkem nebo prázdnými obaly. Přípravek by měl být aplikován tak, aby děti a domácí zvířata nemohly s ním přijít do kontaktu. Aplikujte pouze v místech, kde není riziko zaplavení nebo nejsou trvale mokrá, tj. chráněna před deštěm, zaplavením a čištěním vodou. Nevylévejte do kanalizace. Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných skladech. Zabraňte vysokým teplotám a přímému slunečnímu svitu. Chraňte před vlhkostí. Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu. Neskladujte spolu s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žíravé roztoky) nebo kyselinou. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Pravidelně kontrolujte sklady, zda nedochází k poškození. Nepoužívejte obaly k jiným účelům.
Upozornění• Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte všechny uvedené pokyny. • Ke zlepšení účinnosti ošetření, neaplikujte v případě deště nebo větru. • Chcete-li zasáhnout hnízda umístěná pod terasami, pečlivě aplikujte přípravek v trhlinách a štěrbinách nebo mezi spárami dlaždic tak, aby nedošlo k úniku přípravku. • Aplikujte pouze v místech, kde není riziko zaplavení nebo nejsou trvale mokrá, tj. chráněna před deštěm, zaplavením a čištěním vodou. • Chcete-li optimalizovat účinnost ošetření, dodržujte správné hygienické postupy: odstraňte nebo zabraňte přístupu ke všem zdrojům potravy. Návnada musí být hlavním zdrojem potravy pro mravence. • Kontrolujte ošetřené plochy 1x týdně. • Vezměte v úvahu životní cyklus a vlastnosti cílového hmyzu a přizpůsobte tomu ošetření. Zaměřte se zejména na nejcitlivější stádia škodlivého organismu, načasování aplikací a oblasti, které mají být ošetřeny. • Zavádějte metody integrované ochrany proti škůdcům, jako je kombinace chemických, fyzikálních ochranných metod a dalších opatření v oblasti veřejného zdraví, s ohledem na místní specifika (klimatické podmínky, cílové druhy, podmínky použití atd.). • Střídejte s přípravky obsahujícími účinné látky s odlišným mechanismem účinku (k odstranění rezistentních jedinců z populace). • Informujte distributora, pokud je ošetření neúčinné. • Držitel autorizace by měl hlásit jakékoli zjištěné projevy rezistence příslušným orgánům, nebo jiným určeným orgánům zapojeným do řešení této problematiky, (toto není relevantní pro štítek produktu). • Stanovit základní úroveň a sledovat úroveň účinnosti populací v klíčových oblastech (nejméně jeden průzkum za rok), aby bylo možné odhalit jakékoli významné změny citlivosti k účinné látce. Informace z programů monitorování rezistence umožňují včasné zjištění problémů a poskytují informace pro správné rozhodování.Přípravek by měl být aplikován tak, aby děti a domácí zvířata nemohly s ním přijí do kontaktu.
Způsob skladováníPřípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných skladech. Zabraňte vysokým teplotám a přímému slunečnímu svitu. Chraňte před vlhkostí. Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu. Neskladujte spolu s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žíravé roztoky) nebo kyselinou. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Pravidelně kontrolujte sklady, zda nedochází k poškození. Nepoužívejte obaly k jiným účelům
Doba použitelnostiaž 3 roky

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03