logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

BLATTOXUR formiche

[ Zpět ]

NázevBLATTOXUR formiche
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska10/2017
Držitel rozhodnutíSLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky, ČR
VýrobceKwizda France SAS - Val d’Iz? (Francie) / BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forl? (FC), Itálie
Složení100 g přípravku obsahuje Acetamiprid čistý 0,1 g, potravní návnada do 100 g,
Popis přípravkutekutý gel transparentní růžové barvy, bez zápachu
Baleníkartuše 35 g
UžitíInsekticidní nástraha k přímému použití ve formě gelu, určená pro hubení mravenců ve vnitřních prostorách budov. Přípravek BLATTOXUR® FORMICHE obsahuje acetamiprid, který patří mezi neonicotinoidy. Tato látka účinkuje na hmyz požerově i kontaktně. U zasaženého hmyzu narušuje předávávání nervových signálů v postsynaptické fázi, a tím působí jeho uhynutí. Dělnice mravenců nástrahu ochotně přijímají, zanášejí ji do svých hnízd, kde jí nakrmí všechny ostatní členy kolonie. Kolonie zaniká uhynutím všech jejich členů během následujících 6 dní.
Způsob použitíNástrahu aplikujte na všechna místa, kde se mravenci vyskytují, kolem jejich cestiček a do blízkosti vchodů do jejich hnízd. Přípravek aplikujte v dávkách velikosti čočky. Přípravek neaplikujte na porézní povrchy ani na místa, kde může být snadno zničen nebo odstraněn. Pokud je to nutné, aplikaci opakujte za 15-20 dní, nebo dříve, pokud byl spotřebován. Aplikace ze zkumavek, lahviček nebo cartridge: Sundejte víčko a odřízněte špičku a pak aplikujte kapky přípravku o velikosti hrachu na cestičky mravenců. Aplikace insekticidních staniček: Tahem k vnější straně staničky odtrhněte proužek, aby byl uvolněn otvor, kterým budou mravenci vstupovat dovnitř. Insekticidní staničku umístěte ve vodorovné poloze na cestičku. Zajistěte, že insekticidní stanička bude ve vodorovné poloze. Pokud je to nutné, položte nové staničky každých 15 - 20 dní.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníChraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže a očí. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě ani k ochraně rostlin. Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.Přípravek je nebezpečný pro kočky!
Způsob skladováníSkladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a jiných těkavých látek a obalů od těchto látek. Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.
Doba použitelnosti2 roky

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03