logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

PERMEX 22E

[ Zpět ]

NázevPERMEX 22E
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska17/2017
Držitel rozhodnutíoznamovatel/výrobce: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forl? (FC) – Itálie/; dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky, ČR
VýrobceFERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie, SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie;
Složení100 g přípravku obsahuje: Permethrin 92% cis/trans 25/75 12,36 g (127,3 g/l) (čistá látka 11,37 g), Tetramethrin 1,64 g (16,9 g/l) (tech. 1,78 g), Piperonyl butoxid 6,40 g (65,9 g/l) (tech. 6,81 g), Ko-formulanty do 100 g. Obsahuje: calcium dodecylbenzene sulfonat, lineární Isobutyl alcohol, Permethrin.
Popis přípravkujantarová kapalina specifického zápachu
Balení1-10 L
Užitíužití: Insekticidní koncentrát ve vodní mikroemulzi určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem proti škodlivému létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, mravenci, rybenky, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovnách zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov pod. Přípravek Permex 22 E obsahuje kombinaci dvou syntetických pyretroidů, permethrinu a tetramethrinu, synergizovaných piperonyl butoxidem, což zajišťuje jeho vysokou, rychlou a dlouhodobou reziduální účinnost. Přípravek účinkuje na hmyz kontaktně.
Způsob použitíPřípravek Permex 22 E® nařeďte vodou na 0,3 – 1% pracovní směs (tj.: 30 – 100 ml přípravku do 10 litrů vody) v závislosti na síle zamoření. Aplikujte postřikem na všechna místa a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 – 15 m2. Proti komárům lze postřik aplikovat i na vegetaci, v nichž se přes den ukrývají, a to v dávkách, při nichž nebude postřik z listů ošetřených rostlin odkapávat. Přípravek Permex 22 E je možné naředit na 3% pracovní směs (tj. 300 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikovat ve formě studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 1 litr na 1 ha ve venkovním prostoru nebo ve formě horkého nebo studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 2 litru na každých 1000 m3 vnitřního prostoru. V objektech živočišné výroby je možné přípravek aplikovat jen bez přítomnosti zvířat.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníChraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností a pracovních prostorů, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.Přípravek je nebezpečný pro kočky!
Způsob skladování: Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad
Doba použitelnostiSpotřebujte do 4 roků od data výroby uvedeném na obalu

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03