logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

PIRETROX

[ Zpět ]

NázevPIRETROX
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska20/2017
Držitel rozhodnutíBLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forl? (FC) – Itálie
VýrobceFERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie, SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie;
Složení100 g přípravku obsahuje Pyrethrum čisté 1,25 g (11,0 g/l);
Popis přípravkujantarová tekutina, charakteristického zápachu;
Balení1-10 L
UžitíInsekticidní emulzní koncentrát s rychlou účinností, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem pomocí tlakových ručních nebo motorových postřikovačů nebo k aplikaci ve formě aerosolů proti létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, vosy a proti lezoucímu hmyzu jako jsou mravenci, rusi a švábi, blechy, brouci apod. v restauracích, hotelích, jídelnách, pekárnách, ve výrobnách, skladech a prodejnách potravin, mlýnech, prázdných silech, na jatkách, objektech živočišné výroby a ve stájích, ve veřejných budovách, úřadech, zdravotnických zařízeních, školách, kasárnách, kinech, divadlech, veřejných knihovnách, ubytovnách, prostředcích hromadné dopravy, proti dospělým komárům v místech jejich zvýšeného výskytu apod. Přípravek je vhodný tam, kde není vyžadována, nebo je nevhodná dlouhá reziduální účinnost. Účinnou látkou přípravku PIRETROX je přírodní pyrethrum, které působí na hmyz kontaktně, velmi rychle a má krátkou reziduální účinnost.
Způsob použitíPoužití ve formě postřiku: Přípravek PIRETROX nařeďte vodou na 2-3% pracovní směs (200-300 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody). Naředěný přípravek aplikujte pomocí ručního tlakového postřikovače nebo motorového postřikovače v dávkách 1 litr směsi na 10 - 15 m2 ošetřené plochy. Létající hmyz: Ve vnitřním prostoru: postřik aplikujte přímo na hmyz a na povrchy jako jsou stěny, strop, okenice apod. Vyšší koncentraci použijte při silném zamoření a proti mouchám. Ve vnějším prostoru: postřik aplikujte na vnější stěny budov a další plochy. Při silnějším zamoření a proti větším druhům použijte vyšší koncentraci. Při aplikaci na vegetaci, ve které se přes den ukrývají komáři, aplikujte takové množství přípravku, aby z listů neodkapávala. Lezoucí hmyz: Ve vnitřním prostoru: aplikujte přímo na hmyz a do všech jeho úkrytů, štěrbin a škvír. Vyšší koncentraci použijte proti švábům. Ve vnějším prostoru: Použijte vyšší koncentraci a postřik aplikujte na stěny budov, chodníky a další místa výskytu hmyzu. Použití ve formě aerosolu: Přípravek PIRETROX nařeďte vodou na 4-5% pracovní směs (400-500 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody) a aplikujte ve formě ULV, horkého nebo studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 1 litr na každý 1 ha plochy při venkovní aplikaci proti dospělým komárům, nebo na každých 1000 m3 vnitřního prostoru.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uveden na etiketě.
UpozorněníNaředěný přípravek spotřebujte v den jeho přípravy. Při použití v objektech živočišné výroby, v objektech pro chov psů a jiných domácích a hospodářských zvířat nelze přípravek aplikovat za přítomnosti zvířat. Zvířata se mohou vrátit až po zaschnutí ošetřených povrchů. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.
Způsob skladováníSkladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.
Doba použitelnostiSpotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03