logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

DELTASECT

[ Zpět ]

NázevDELTASECT
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska59/2017
Držitel rozhodnutíSharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium; dovozce do ČR Samura s.r.o, Ke Klíčovu 8, Praha 9, 190 00 Czech Republic
VýrobceSharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Indie,
SloženíDeltamethrin 25 g/litr (2,5%), CAS 52918-63-5, ES 258-256-6, Index č.: 607-319-00-X,
Popis přípravkuBílá suspense.
Balení1 l a 500ml
UžitíEmulgovatelný insekticidní suspenzní koncentrát (SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiku, proti dospělým komárům, švábům, mouchám (moucha domácí Musca domestica a bodalka stájová Stomoxys calcitrans) a mravencům. Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy působí kontaktně i požerově. Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů.
Způsob použitíPřípravek Deltasect nařeďte vodou a aplikujte tlakovým postřikovačem na místa výskytu členovců, do rohů místností, kolem podlahových lišt, nohou nábytku a na všechna místa, kam létající hmyz usedá a kde se lezoucí hmyz může pohybovat a ukrývat. Dávkování: proti létajícímu hmyzu - 50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m2, proti lezoucímu hmyzu - 50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m2. Aplikaci opakovat v intervalu 8 týdnů proti švábům a v intervalu 21 dnů proti mouchám. Reziduální účinnost minimálně 7 dní. Deltasect může být použit proti škodlivým členovcům ve vnitřních prostorách domu a v jejich bezprostředním okolí, v bytech, kulturních centrech, v hotelech, restauracích, kantýnách, barech, ve skladech, ve zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, autobusy, letadla nebo lodě.
Bezpečnost prácePřed aplikací přípravku odstraňte nebo dobře přikryjte potraviny a nápoje. Naředěný přípravek ihned spotřebujte. Pracovní směs musí být připravena vždy těsně před aplikací. Muže působit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže. Toxický pro ryby a vodní organismy. Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní nádrže naředěným přípravkem nebo vodou použitou k vyplachování postřikovačů a obalu přípravku.
UpozorněníPřípravek nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Nesmí být aplikován přímo na zvířata a v přítomnosti zvířat. Ve stájích zvířat smí být aplikován jen na místa, která nemohou přijít do kontaktu se zvířaty, např.: olízáním atp.
Způsob skladováníSkladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40? C. Chraňte před mrazem. Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.
Doba použitelnosti2 roky od data výroby.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03