logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

 

 Hlášení NÚ

 

Implementace 2019

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

LD 100 G

[ Zpět ]

NázevLD 100 G
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska67/2017
Držitel rozhodnutíArthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG , Pfaffensteinstr. 1 · 83115 Neubeuern, Germany.
VýrobceArthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG , Pfaffensteinstr. 1 · 83115 Neubeuern, Germany.
SloženíÚčinné látky: CAS : 52645-53-1 EG č.: 258-067-9 Index : 613-058-00-2 m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2dimethylcyclopropancarboxylat / Permethrin 10%; CAS : 7696-12-0 EG č.: 231-711-6 Tetramethrin 0,1%; CAS : 8003-34-7 EG č.: Pyrethrine 0,1%; CAS : 106-24-1 EG č.: 203-377-1 Geraniol 0,05%. Další obsažené látky: aromatická uhlovodíková směs.
Popis přípravkuPostřikový a nanášecí přípravek proti stájovým mouchám. Dlouhodobý účinek až po dobu 4 týdnů. Tekutý koncentrát, barva: specifická pro produkt, zápach: specifická pro produkt, hodnota pH při 20°C: cca. 7.
Balení500 ml. Dostačující na plochu stáje do 350 m2.
UžitíLD 100 G má okamžitý účinek proti stájovým mouchám. Cíleným použitím na místa častého výskytu much, a to formou postřiku nebo nátěru, působí LD 100 G až po dobu 4 týdnů. LD 100 G je vhodný pro stáje hovězího dobytka, prasat nebo nosných slepic. Důležitá a praktická informace: Mouchy se po čase stanou rezistentní proti účinné látce. Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. účinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a docílilo maximálního účinku produktu! Proto doporučujeme přípravky LD 100 A, LD 100 B nebo Killtec agro plus. Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace. Proto je důležité hubit i muší larvy! Tady doporučujeme přípravky Fly tomb 4GR, Cyracid 2.0 nebo Killtec agro plus.
Způsob použitíPoužití formou postřiku: Smíchejte obsah láhve LD 100 G (500 ml) v 5 litrech vody. Hotový roztok aplikujte na místa častého výskytu much – zdi, sloupy, okna a rámy dveří. Okamžitý účinek proti mouchám se dostaví ihned. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (Spotřeba: cca 40 ml/m2) Použití formou nátěru: Rozpusťte 1 kg cukru v 5 l teplé vody a přidejte do ní obsah LD 100 G (500 ml). Roztok nanášejte na místa častého výskytu much pomocí štětce tak, aby je později nemohla olizovat zvířata. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (Spotřeba: cca 40 ml/m2)
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNepoužívejte ve stájích s nemocnými nebo čerstvě narozenými zvířaty. Aplikujte pouze na plochy, které nemohou být olizovány zvířaty. Během použití a v dalších 24 hodinách po použití zajistěte dostatečné větrání stáje. Přípravek kdykoli můžete odstranit pomocí vody a mýdla. Povrchy, které nemají být ošetřeny, před aplikací zakryjte. Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. Neaplikujte na potrubí z acrylu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Připravený roztok spotřebujte ihned. Čištění přístrojů: Postřikovač nebo kbelík a štětec umyjte v malém množství vody a jaru. Kontaminovanou vodu a prázdné obaly odevzdejte do sběru k recyklaci.
Způsob skladováníSkladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nakládaní s odpady: Nebezpečný odpad podle evropského katalogu odpadů (AVV). Nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevylévejte do kanalizace. Kontaminovanou vodu předejte do sběru k recyklaci. Jestliže recyklace není možná, musí
Doba použitelnostiDoba použitelnosti: 3 roky od data výroby.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03