logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Login



Seznam DDD - bude k dispozici do 31.12.2022 PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže zcela ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Odkazy na veřejnou databázi Ministerstva zdravotnictví jsou: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/Biocid (seznam oznámených biocidních přípravků), popřípadě www.echa.eu (seznam povolených biocidních přípravků na Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA).

Po 31.12.2022 bude se souhlasem Ministerstva zemědělství publikace tohoto seznamu ukončena. Údaje k oznámeným a schváleným biocidům budou po tomto datu k dispozici na výše uvedených odkazech Ministerstva zdravotnictví a agentury ECHA.

Aktualizováno: 1.5.2019

 

Suma Alcohol Spray D4.12

[ Zpět ]

NázevSuma Alcohol Spray D4.12
Skupina4 - dezinfekce v potravinářství
Číslo stanoviska61/2017
Držitel rozhodnutíDiversey CZ, K Hájům 2, 155 00 Praha, Česká republika.
VýrobceDiversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands,
Složeníethanol (CAS 64-17-5, EC 200-578-6) 77,1%, voda (CAS 7732-18-5, EC 231-791-2) >= 10%, propan-2-ol (CAS 67-63-0, EC 200-661-7) 3 – 10%.
Popis přípravkučirá bezbarvá kapalina, pH (neředěný při 20°C) 7,0; 0,75 L v PVC nádobě s mechanickým rozprašovačem.
Balení 
UžitíBezoplachový dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Suma Alcohol Spray D4.12 je kapalný dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro sanitaci všech omyvatelných ploch, zařízení a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami v kuchyních. Suma Alcohol Spray D4.12 je rychle působící dezinfekční prostředek pro sprejovou aplikaci v průběhu pracovního procesu a i na konečnou dezinfekci. Prostředek lze použít na povrchy přicházející do styku s potravinami, rychle se z povrchu odpařuje a nezanechává rezidua. Lze použít na povrchy odolné vůči alkoholu, např. pracovní desky, stroje a předměty, krájecí prkénka nebo nože. Je také vhodný pro sanitaci stojanů na potraviny v supermarketech, řeznictví apod. Suma Alcohol Spray D4.12 obsahuje směs alkoholů, která má optimální biocidní účinnost. Má široké spektrum účinnosti a je efektivní proti většině vegetativních forem mikroorganismů.
Způsob použitíSuma Alcohol Spray D4.12 se používá neředěný, aplikuje se postřikem na předem vyčištěný povrch do úplného smočení povrchů a nechá se zaschnout. Oplach vodou se běžně nevyžaduje, jen je-li to požadavek legislativy. Doba působení alespoň 15 sekund (dle EN 1276). Vyhovuje EN1276 a EN1650 za 15 sekund kontaktní doby v čistých podmínkách. Neředěný má virucidní účinnost proti Poliovirům a Adenovirům (dle EN 14476), kontaktní doba 60 sekund
Bezpečnost práce 
UpozorněníNestříkejte v blízkosti motorů a jiných nechráněných elektrických zařízení. Zabraňte vzniku aerosolu. Nestříkejte na horké povrchy a nepoužívejte v blízkosti zdrojů vznícení (otevřený plamen apod.).plochy přicházející do styku s potravinami následně po dezinfekci důkladně opláchněte pitnou vodou!
Způsob skladování 
Doba použitelnosti 

Aktualizováno Pátek, 19 Listopad 2021 12:21