logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Advion Cockroach Gel

[ Zpět ]

NázevAdvion Cockroach Gel
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska78/2017
Držitel rozhodnutíSyngenta Crop Protection AG Postfach, CH-4002 Basel, Švýcarsko
VýrobceSyngenta Crop Protection AG Postfach, CH-4002 Basel, Švýcarsko
Složeníúčinná látka - Indoxacarb (enantiomeric reaction mass S:R 75:25); Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro-2.3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate.
Popis přípravkugel hnědá barvy se slabým zápachem, pH : 5,4, hustota : 1,123 g/cm3 (22 °C); Stříkačka-Plast: HDPE30 g. Přípravek se dodává v předem naplněných injekčních plastových trubkových kazetách s tryskou a pístem a s obsahem 30 g gelové návnady. Kazeta je opatřena šroubovacím uzávěrem. Kazetové trubky se dodávají v balení po čtyřech kusech
Balení 
UžitíNástraha k přímému použití. Účinný na šváby (Blattidae), dospělci : Šváb americký (Periplaneta americana); Rus domácí (Blatella germanica); Šváb obecný (Blatta orientalis). Nymfy (Blattodea) : Rus domácí (Blatella germanica); Šváb americký (Periplaneta americana); Šváb obecný (Blatta orientalis) Pro použití v interiéru i exteriéru, ošetření trhlin, puklin a bodové ošetření, a to pouze uvnitř obytných domů, průmyslových objektů, kanceláří, skladů, velkokuchyní, nemocnic, škol, domovů důchodců, hotelů, autobusů, vlaků, letadel a maloobchodních i velkoobchodních zařízení a v okolí těchto objektů.
Způsob použitíK použití pouze v prostorách, kam nemají přístup kojenci, děti, zvířata ze zájmových chovů a necíloví živočichové. Nepoužívat uvnitř kanalizačních potrubí a v jejich okolí. Nepoužívat v prostorách, kde mohou do styku s přípravkem přijít potraviny nebo krmiva, potravinářské náčiní nebo povrchy pro zpracování potravin, nebo může dojít k jejich kontaminaci. Nepoužívat v prostorách, které se pravidelně čistí a kde by tím došlo k odstranění gelové návnady. Při venkovním použití je nutno ujistit se, že se přípravek aplikuje na plochy neomyvatelné vodou nebo deštěm. Po ošetření případné úniky nebo přebytečné množství přípravku otřete papírovou utěrkou a použitou papírovou utěrku zlikvidujte na skládce. Návnadu je nutné zakrýt a zajistit, a tak minimalizovat přístupu necílových živočichů. Zamezte zasažení pokožky, očí a oděvu. Po manipulaci s přípravkem si ruce důkladně umýt vodou a mýdlem. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Použití ve formě návnady. Aplikace návnady volně (pouze na místech nepřístupných dětem nebo domácím zvířatům); v návnadových boxech. Gel se nanáší aplikátorem, který může byť vybavený různými dávkovacími tryskami pro dávkování různých velikostí skvrny nebo korálky. Aplikace v potravinářských a krmivářských provozech budou prováděny pouze do trhliny a spár. Dávkování 0,2 - 0,5 g/m2. Aplikovat nejméně 2 plošku gelu na m2. Při intenzivním zamoření šváby, na mimořádně znečištěných místech, nebo převažuje-li výskyt Švába amerického a obecného může vyvstat nutnost aplikace vyššího počtu plošek gelu (až 5 na 1 m2). Upozornění: - ploška o průměru 5 mm váží přibližně 0,1 g - ploška o průměru 10 mm váží přibližně 0,5 g - tenký proužek o délce 5 cm a šířce 3 cm váží přibližně 0,35 g Míru spotřeby je obvykle nutno zkontrolovat jednou za 7 – 14 dní a podle potřeby návnadu položit znovu.
Bezpečnost práceNedovolte, aby přípravek kontaminoval systém podzemních vod. Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Nedoplňujte dávkovač gelové návnady ani jej znovu nepoužívejte! Prázdné dávkovače je nutno zneškodnit bezpečným způsobem. Může vyvolat alergickou reakci. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah obal do nebezpečného odpadu. Skladujte v původním obalu a na uzamčeném, suchém místě, kam nemají přístup děti, a chraňte před teplotními extrémy. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
Upozornění 
Způsob skladování2 roky
Doba použitelnosti 

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03