logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Implementace 2019

 

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Creosote Oli Grade B a Creosote Oil Grade C

[ Zpět ]

NázevCreosote Oli Grade B a Creosote Oil Grade C
SkupinaNezařazeno
Číslo stanoviska 
Držitel rozhodnutíCentrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM Sp. z o.o.ul., Wrocławska 841-902, Pawliczka 141-800, Polsko
VýrobceCentrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM Sp. z o.o.ul., Wrocławska 841-902, Pawliczka 141-800, Polsko
Složenícreosote (směs), CAS 8001-58-9
Popis přípravkukapalina připravená k použit, typ přípravku 08 - konzervační přípravky pro dřevo (konzervanty),
Balení 
UžitíImpregnační prostředek k preventivní ochraně dřeva před stopkovýtrusnými houbami, které rozkládají dřevo, houbami, které způsobují změnu zbarvení dřeva, houbami, které způsobují šednutí dřeva, a dalšími půdními mikroorganismy a technickými škůdci dřeva (brouky a termity). Výrobek je určen na ochranu dřeva ve 3 a 4 třídě použití, tedy pro dřevo nacházející se ve venkovním prostoru, které je neustále vystaveno působení povětrnostních podmínek bez kontaktu s půdou a povrchovou vodou, a pro dřevo ve venkovním prostoru, které je v neustálém kontaktu s půdou a sladkou vodou. Výrobek lze používat k impregnaci: železničních pražců a sloupů elektrického vedení, dřeva využívaného v zemědělství, např. ohrad, krytů proti krupobití nebo opěrných konstrukcí pro ovocné stromky, chmel nebo vinnou révu.
Způsob použitívakuová a tlaková impregnace/ponořování beztlakovou metodou při vysoké teplotě (hot-and-cold open tank method)/nanášení štětcem (doplňková metoda na ochranu obráběného nebo řezaného impregnovaného dřeva). Dávkování: Ve 3. třídě používání dřeva: 50-120 kg/m3 pro měkké dřevo, 20-150 kg/m3 pro tvrdé dřevo. Ve 4. třídě používání dřeva: 76-137 kg/m3 pro měkké dřevo, 39-139 kg/m3 pro tvrdé dřevo.
Bezpečnost práceMůže vyvolat rakovinu. Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
UpozorněníDřevo impregnované výrobkem se nesmí používat: v budovách, nezávisle na jejich určení, hračkách, na dětských hřištích, v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou, při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky, pro výrobu, použití a každé opakované ošetření: nádob určených pro pěstitelské účely, obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty, jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené výrobky. Výrobek skladujte v originálním, označeném, hermeticky uzavřeném obalu, na chladném, suchém a dobře větraném místě, kam nemají přístup děti ani zvířata
Způsob skladováníaž 10 let od data výroby při pokojové teplotě
Doba použitelnosti 

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03