logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

FILMADINE

[ Back ]

NázevFILMADINE
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska19/2009
Držitel rozhodnutíHypred CZECH spol. s r.o., Vídeňská 11/127, 619 00 Brno
VýrobceHYPRED SA, 55 Boulevard Jules Verger, B.P. 10180, 35803 Dinard Cedex, Francie.
SloženíKalii lactas, Glycerolum, Lauroyl sarcosinum natrium, Hyetellosum, Fuscum orangeatum, Aqua purificata.
Popis přípravkuOpakní kapalina oranžové barvy.
Balenía/, b/ PE kanystr se šroubovacím uzávěrem a uchem, c/ PE sud s uchy a kohoutem, d/ PE sud s kohoutem, e/ PE kontejner s kohoutem, umístěn v kovové konstrukci. a/ 1 x 10 kg, b/ 1 x 22 kg, c/ 1 x 60 kg, d/ 1 x 200 kg, e/ 1 x 1000 kg.
UžitíHygiena vemena po dojení. FILMADINE je připraven k okamžitému použití. Tekutina připravená k profesionálnímu použití.
Způsob použitíPo každém dojení použijte okamžitě čistý FILMADINE.Namáčením : naplňte namáčecí nádobku a ponořte do ní každý struk na několik sekund.
Bezpečnost práceRespektujte návod na použití,vyhnete se tak možnému riziku pro člověka a životní prostředí. S25 : zamezte styku s očima. V případě zasažení očí : Důkladně proplachovat vodou nejméně po dobu 15 minut. V případě požití : Vypláchnout ústa. Nevyvolávejte zvracení. Hospitalizovat. V případě mdloby : Odvést na čerstvý vzduch. Poskytnout první pomoc v případě nutnosti a okamžitě přivolat lékařskou pomoc. S odkazem na bezpečnostní listy produktu k dispozici profesionálním uživatelům. Zneškodňujte produkt a jeho balení v souladu s místní legislativou. Neznečisťujte vodu daným prostředkem nebo jeho balením.
Upozornění 
Způsob skladováníPři teplotě 15 - 25 °C.
Doba použitelnosti12 měsíců.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03