logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginList of biocides PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   
List of biocides

Dezi IOFILM

[ Back ]

NázevDezi IOFILM
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska9/2009
Držitel rozhodnutíELAGRO s.r.o., Velká Losenice 8, 592 11, Česká republika.
VýrobceELAGRO s.r.o., Velká Losenice 8, 592 11, Česká republika.
SloženíXanthani gummi, Glycerolum, Povidonum, Povidonum iodinatum, Alcohol Polyvinylicus, Sodium laureth sulphate, Acidum lacticum, Sorbitolum, Tartrazinum, Aqua.
Popis přípravkuViskózní kapalina žlutohnědé barvy.
Balenía/, b/, c/, d/ PE kanystr. a/ 15 kg, b/ 25kg, c/ 50 kg, d/ 200 kg.
UžitíKapalný bariérový přípravek k ošetření a dezinfekci struků po dojení. Spektrum účinnosti : Baktericidní
Způsob použitíPo dojení se struky namočí do dezinfektoru s obsahem Dezi IOFILM. Po aplikaci se neumývá. Před následujícím dojení struky očistěte.
Bezpečnost práceChraňte před dětmi. Při práci s přípravkem chraňte oči a používejte vhodný ochranný oděv a pracovní pomůcky. Při požití vypít půl litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím pitné vody a vyhledat lékařskou pomoc. Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku : Malé množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití. V případě rozlití velkého množství Dezi IOFILM nechat nasáknout do vhodného absorpčního materiálu. který se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby. Absorpční materiál použitý pro sanaci se likviduje řízeným spalovacím procesem nebo se uloží na řízenou skládku. Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí předají k recyklaci.
Upozornění 
Způsob skladováníSkladovat v původních obalech v suchých a čistých prostorách odděleně od potravin a hořlavých látek.Při teplotě 5 - 30°C, v původních uzavřených obalech.
Doba použitelnosti12 měsíců.

Last Updated on Thursday, 16 May 2019 12:02