logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginList of biocides PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   
List of biocides

Dezi JODIN

[ Back ]

NázevDezi JODIN
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska8/2009
Držitel rozhodnutíELAGRO s.r.o., Velká Losenice 8, 592 11, Česká republika.
VýrobceELAGRO s.r.o., Velká Losenice 8, 592 11, Česká republika.
SloženíPovidonum iodinatum, Xanthani gummi, Glycerolum, Natrii hydroxidum, Lauromacrogoli natrii sulfas, Aqua purificata.
Popis přípravkuČervenohnědá kapalina.
Balenía/, b/ c/ PE kanystr, a/ 15 kg, b/ 25 kg, c/ 50 kg.
UžitíKapalný přípravek k ošetření a dezinfekci struků po dojení.
Způsob použitíPo dojení se struky namočí do dezinfektoru s obsahem Dezi JODIN. Po aplikaci se neumývá. Před následujícím dojení struky očistěte.
Bezpečnost prácePři práci s přípravkem chraňte oči a používejte vhodný ochranný oděv a pracovní pomůcky. Při nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch, zabránit fyzické námaze. Při požití vypít půl litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím pitné vody a vyhledat lékařskou pomoc. Malé množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití, větší množství rozředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu. Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí předají k recyklaci.
Upozornění 
Způsob skladováníSkladovat v původních obalech v suchých a čistých prostorách odděleně od potravin a hořlavých látek.Při teplotě 0 - 25 °C, v původním uzavřeném obalu.
Doba použitelnosti12 měsíců.

Last Updated on Thursday, 16 May 2019 12:02