logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginList of biocides PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   
List of biocides

KENOLAC

[ Back ]

NázevKENOLAC
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska25/2009
Držitel rozhodnutíCID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgie. Phramed s.r.o., Mendlova 32, 74235 Odry
VýrobceCID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgie.
SloženíLactic acid, Sodium laurylsulfate, Lanoline, Ethanol, Xanthan gum, Sorbitol, Glycerol, Sodium hydroxide, Citric acid, Carmoisine (E 122), Aqua.
Popis přípravkuViskózní kapalina červené barvy.
Balenía/, b/ HDPE kanystr s HDPE uzávěrem, a/ 20 l, b/ 200 l.
UžitíTeat dip s přirozeným repelentním účinkem! KENOLAC poskytuje základní ochranu struků krav v létě. Obsahuje přirozené organické kyseliny s deklarovaným účinkem na mikroorganismy způsobující mastitidy. Navíc KENOLAC vykazuje repelentní účinky, poskytuje extra ochranu proti slunečnímu záření a zlepšuje stav pokožky struků.
Způsob použitíKENOLAC je určený k přímému použití po dojení. Vždy připraven k použití. Aplikujte pomocí čistých nádobek k ošetření struků. Struky ponořte do přípravky ihned po sejmutí dojícího stroje. Ujistěte se, že jsou pokryty délky struků. Aplikační nádobku doplňte přípravkem,je-li potřeba.Po skončení dojení, vyprázdněte aplikační nádobku a opláchněte . Přípravek neřeďte !!!!
Bezpečnost prácePouze pro zvířata. Pouze na vnější použití. Skladujte mimo dosah dětí. Nemíchejte s jinými přípravky. Nepoužívejte přípravek, je-li znečištěn či jinak kontaminován Zamezte styku s očima. Při zasažení očí, vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného požití vypijte velké množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidujte podle platných předpisů v ČR.
UpozorněníNepoužívejte přípravek, je-li znečištěn či jinak kontaminován. Skladujte v uzavřeném originálním balení.Chraňte před mrazem. Dojde-li ke zmrznutí přípravku, umístěte jej na teplé místo a před použitím dobře promíchejte.
Způsob skladováníSkladujte v uzavřeném originálním balení. Chraňte před mrazem!
Doba použitelnosti18 měsíců.

Last Updated on Thursday, 16 May 2019 12:02