logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Anti-Germ Green Dipp Flexifilm

[ Back ]

NázevAnti-Germ Green Dipp Flexifilm
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska33/2009
Držitel rozhodnutíÖSTERREICHISCHE ANTI-GERM, Gerhard Ruff & Co.GmbH, Pfongauerstraße 17, Postfach 50, A-5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko./Anti-Germ CZ s.r.o., Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, Česká republika.
VýrobceÖSTERREICHISCHE ANTI-GERM, Gerhard Ruff & Co.GmbH, Pfongauerstraße 17, Postfach 50, A-5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko.
SloženíAlcohol isopropylicus, Glycerolum, Dinatrii edetas dihydricus, Propylenglycolum, Glyceromacrogoli cocoas, Xanthani resina, Methylparabenum, Glyceroli lauras, Color, Propylis gallas, Aqua purificata. 100 g prostředku obsahuje 12 g Propan-2-ol (EC: 200-661-7).
Popis přípravkuViskózní kapalina zelené barvy.
Balenía/, b/, c/, d/ plastový kanystr s uchem a šroubovacím uzávěrem. a/ 1 kg, b/ 5 kg, c/ 10 kg, d/ 20 kg.
UžitíProstředek Green Dipp je určený k ošetření struků vemen.
Způsob použitíAplikuje se po každém dojení ponorem struků přímo do koncentrovaného roztoku. K dosažení maximální účinnosti prostředku by se měla používat DIP–nádobka s pojistkou zpětného chodu. Prostředek je dodáván jako roztok k okamžitému použití.
Bezpečnost práceR-věty: R 10 Hořlavý. S-věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S 25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obaly odevzdávat k likvidaci vyprázdněné a zbavené veškerých zbytků. Větší zbytky prostředku v originálním obalu dopravit do střediska pro likvidaci problematického nebo nebezpečného odpadu.
UpozorněníDodržovat návod k použití. Před použitím důkladně přečíst Bezpečnostní datový list.
Způsob skladováníPři teplotě 0 - 35 °C. Neskladovat při vyšší teplotě.
Doba použitelnosti24 měsíců

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03