logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

ASPEST MC

[ Back ]

NázevASPEST MC
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska23/2012
Držitel rozhodnutíKREJSA Nekoř 74, 561 63 Hradec Králové, Česká republika
VýrobceLaboratorium Badawczo-Wdrożeniowe „Pestinova”, Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno, Polsko,
Složeníl-cyhalothrin (Iso)v množství 100 g/litr, a Pyriproxyfenv množství 30 g/litr,
Popis přípravkuInsekticidní přípravek v podobě vodní suspenze mikrokapsulí,
Balení 
Užitík hubení lezoucího hmyzu (rusů, švábů, ploštic, mravenců faraónů, rybenek apod.) při sanitární hygieně,
Způsob použitík hubení lezoucího hmyzu (rusů, švábů, ploštic, mravenců faraónů, rybenek apod.) při sanitární hygieně, způsob použití: Doporučená koncentrace užitkové kapaliny: 0,6 %. V případě silné infestace aplikovat 1% roztok. 1 litr pracovní kapaliny vystačí na cca 20 m2 plochy.Používat 50 ml připravené užitkové kapaliny na 1 m2. Připravená kapalina musí být spotřebována co nejrychleji. Po uplynutí 24 – 48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku místnosti je nutno větrat nejméně po dobu 30 minut. Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidí a zvířata. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata. Vepříny postřikujte od výšky 1,5 m a kravíny od výšky 2 m od podlahy nahoru. Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod. Připravená užitková kapalina se musí spotřebovat co možná nejrychleji. Nesmí se ponechávat na následující den. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání. Zbytky užitkové kapaliny a vodu použitou k mytí vylijte co možná nejdál od vodních nádrží a zdrojů.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníPřed provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidí a zvířata. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata. Vepříny postřikujte od výšky 1,5 m a kravíny od výšky 2 m od podlahy nahoru. Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod. Připravená užitková kapalina se musí spotřebovat co možná nejrychleji. Nesmí se ponechávat na následující den. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání. Zbytky užitkové kapaliny a vodu použitou k mytí vylijte co možná nejdál od vodních nádrží a zdrojů.
Způsob skladováníS 47/49 – Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující 0 – 30°C, S 7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený, Zabraňte promrznutí přípravku.
Doba použitelnosti2 roky od data výroby.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03