logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

MUSKIL Pasta

[ Back ]

NázevMUSKIL Pasta
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska8/2013
Držitel rozhodnutíZapi S.P.A., Via Terza, Strada 12 Conselve (PD), Italie,
VýrobceZapi S.P.A., Via Terza, Strada 12 Conselve (PD), Italie, výrobce účinných látek: PM Tezza S.r.l., Via del Lavoro City: Angiari (Vr) Postal Code: 326 37050, Italy
SloženíDifenacoum (3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl)-4-hydroxycoumarin), CAS: 56073-07-5, CE: 259-978-4, 0,025 g/l, 0,0025%; Bromadiolone (3-[1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(4’-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin), CAS: 28772-56-7, CE: 249-205-9, 0,025 g/l, 0,0025%,
Popis přípravkupožerová nástraha ve formě průhledných sáčků z filtračního papíru s obsahem 10 nebo 15g červeného gelu
Balení 
Užitík neprofesionálnímu i profesionálnímu hubení škodlivých hlodavců, zejména potkanů, krys a myší v bytových i nebytových prostorách, sklepech, půdách, skladištích, potravinářských a zemědělských provozovnách, chovech hospodářských zvířat aj.
Způsob použitídle návodu k použití. Pozor! Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu k použití! Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný pro domácí nebo hospodářská zvířata! Nesmí být použit ve volné přírodě!
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníLikvidace obalů a zbytků Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Prázdné obaly a případné zbytky přípravku se likvidují v originálním obalu jako nebezpečný odpad spálením ve schválené spalovně se spalovací teplotou 1200-1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Uhynulá zvířata je nutné průběžně sbírat a likvidovat podle platné legislativy.
Způsob skladováníPřípravek skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od nápojů, potravin a krmiv. Uchovávejte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Doba použitelnostiPři správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03