logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

STORM WBB

[ Back ]

NázevSTORM WBB
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska96/2013
Držitel rozhodnutíBASF Agro B.V. Arnhem (NL) Wädenswil Branch, Moosacherstrasse 2, CH-8804, Právní zástupce v ČR: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika.
VýrobceBASF Agro B.V. Arnhem (NL) Wädenswil Branch, Moosacherstrasse 2, CH-8804, Právní zástupce v ČR: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika.
Složeníflocoumafen (CAS: 90035-08-8; EU: 421-960-0) 0,005 %,
Popis přípravkupožerová nástraha ve formě voskových bloků k hubení škodlivých hlodavců. Přípravek se aplikuje bez dalších úprav; je formulovaný jako hotová nástraha ve formě voskových bloků modré barvy se specifickým pachem, obsahujících drcená obilná zrna a 0,005 % účinné látky – flocoumafenu.
Balení1 kg a 5 kg balení v umělohmotných sáčcích a v plastikových kontejnerech,
Užitíysoce účinný antikoagulační rodenticid, který již po jednorázovém požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje průchodnost krevních kapilár. Zasažený hlodavec vnitřně vykrvácí. STORMâ WBB je účinný na škodlivé hlodavce jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš (Mus musculus), včetně populací odolných k jiným antikoagulačním přípravkům, v potravinářských a zemědělských provozech.
Způsob použitíviz. návod k použití. STORMâ WBB je typický jednorázový antikoagulační rodenticid s opožděným účinkem. To umožňuje použití tzv. pulzační metody, tj. kladení minimálního množství nástrah. Přípravek nesmí být umístěn na povrchu půdy ani být volně dostupný v prostorech určených k deratizaci. Pro vyšší bezpečnost necílových druhů by měl být STORMâ WBB kladen v jedových staničkách s otvorem pro cílové hlodavce. K hubení potkanů a krys se klade 1 - 5 kusů voskových bloků přípravku STORM? WBB na bezpečná místa podél jejich cestiček, do nor a hnízd. Nástraha se doplňuje vždy za 8 až 10 dní, dokud trvá odběr. Otrávení hlodavci hynou za 6 až 10 dnů po přijetí letální dávky; častější kladení nástrah není nutné ani ekonomické. K hubení myši domácí se v uzavřeném prostoru rozmístí na každých 5 m2 podlahové plochy 1 kus voskového bloku STORM? WBB. Nástraha se doplňuje vždy po spotřebování. Nástraha se doplňuje vždy za 8 až 10 dní, a to po celou dobu jejího odběru, ale vždy jen do aktivních nor nebo hnízd!
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
Upozornění 
Způsob skladováníPřípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách 5 až 30°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.
Doba použitelnosti5 let od data výroby při skladování v původních neporušených obalech.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03