logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginList of biocides PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   
List of biocides

BOMBEX® PERM 25 CS

[ Back ]

NázevBOMBEX® PERM 25 CS
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska58/2014
Držitel rozhodnutíGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth – RAKOUSKO,
VýrobceGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth – RAKOUSKO,
SloženíPermethrin (24.0 % w/w (250 g/L),
Popis přípravkuspeciální insekticid ve formulaci mikrokapsulí ve vodě, obsahující 50% malých a 50% velkých mikrokapsulí pro dosažení rychlého usmrcujícího účinku a současně prodloužené reziduální aktivity až 60 dní
Balení 
UžitíBOMBEX® PERM 25 CS je vysoce účinný proti následujícím škůdcům. Lezoucí hmyz, jako jsou: mravenci (Lasius niger), brouci, švábi (Blatta orientalis, Blatella germanica), škvoři (Forficula auricularia), blechy (dospělci a larvy) (Ctenocephalides felis), kožojed šedý (Dermestes maculatus), rybenka (Lepisma saccharina), klíšťata (Ixodes spp.), čmelík kuří (Dermanyssus gallinae), potemník stájový (Alphitobius diaperinus). Je účinný proti ektoparazitům drůbeže, jako jsou čmelík kuří (Dermanyssus gallinae) a další čmelíkovci a potemník stájový (Alphitobius diaperinus). Létající hmyz, jako jsou: mouchy, komáři (Aedes aegypti, Culex pipiens), mol šatní (Tineola bisselliella) a potravinoví moli (Plodia interpunctella a Ephestia kuehniella). Skladištní škůdci, jako jsou: pilous černý (Sitophilus granaries), korovník obilní (Rhizopertha dominica), lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis) a potemník skladištní (Tribolium confusum). BOMBEX® PERM 25 CS hubí klíšťata v trávnících, na okrasných rostlinách a keřích, v okolí budov včetně upravených prostorů kolem obytných, veřejných, obchodních a průmyslových objektů, parků, rekreačních oblastí a hřišť, psích chovatelských stanic a oblastí, kde lze klíšťata obvykle nalézt.
Způsob použitíBOMBEX® PERM 25 CS může být použit ve venkovním prostředí, jako bariérová aplikace jak uvnitř tak kolem budov, ošetření povrchů, jako prostorová aplikace (ULV), a pro studené i teplé zmlžování. Použití v zemědělských a potravinářských provozech. BOMBEX® PERM 25 CS je vyzkoušený v provozních podmínkách proti několika veterinárním škůdcům a může se používat v zemědělských prostorách, stájích a přístřešcích pro prasata, skot, kuřata a koně, chovech drůbeže, chovech zvířat, hospodářských budovách jakož i v přilehlých prostorách, jako v mléčnicích, zvířecích a ptačích úkrytech. Pro ošetření povrchů použijte vhodný ruční mechanický nebo elektrický postřikovač tvořící hrubé kapky. Ošetřete všechny zamořené oblasti, přičemž zvláštní pozornost věnujte trhlinám, puklinám, mrtvým prostorům a úkrytům. Přípravek lze aplikovat na tvrdé porézní, měkké porézní a neporézní povrchy. Pro prostorové ošetření použijte vhodné zařízení schopné produkovat a rozstřikovat kapky o průměru do 50 mikronů. Tímto může být zařízení pro teplé zmlžování (hot fogging), studený aerosol produkovaný ultranízkoobjemovým (ULV) zařízením, rotační atomizér s podporou větru nebo ruční či zádový postřikovač určený pro prostorové ošetření. Stříkejte do vzduchu kolem oblastí, které mají být ošetřeny se zvláštním důrazem na místa, kde hmyz odpočívá, rozmnožuje se či se schovává. Před aplikací zavřete všechna okna a dveře. Do ošetřeného prostoru nevstupujte nejméně 30 minut po ukončení postřiku. OŠETŘENÍ POVRCHŮ. Silné zamoření: Smíchejte 50 ml přípravku BOMBEX® PERM 25 CS s 5 litry vody a aplikujte v dávce 5 litrů na 100 čtverečních metrů. Nízké zamoření: Smíchejte 25 ml přípravku BOMBEX® PERM 25 CS s 5 litry vody a aplikujte v dávce 5 litrů na 100 čtverečních metrů. Pokud je to zapotřebí, ošetření opakujte po dvou měsících. VNITŘNÍCH PROSTOROVÉ OŠETŘENÍ - ULV APLIKACE – ZMLŽOVÁNÍ. Horké zmlžování: použijte 100 ml přípravku BOMBEX® PERM 25 CS k ošetření 500 m?. Studené zmlžování: Smíchejte 100 ml přípravku BOMBEX® PERM 25 CS s 5 litry vody a použijte k ošetření 500 m?. Kde je to možné, uzavřete okna a dveře před aplikací a ponechte je uzavřené 1 hodinu. Následně ošetřený prostor vyvětrejte po dobu nejméně 4 hodin anebo k odvětrání místnosti použijte odsávání vzduchu (v objemu 1200 m?/h). V případě nutnosti aplikaci opakujte.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNeaplikujte přímo na zvířata. Odstraňte nebo zakrýjte všechna akvaria před aplikací. Neznečistěte půdu, vodní plochy nebo vodní zdroje přípravkem nebo použitými obaly. Chraňte mlékárenské stroje a nádoby na mléko před kontaminací. Všechny osoby a zvířata by měly být odstraněny z budov před ošetřením. Seberte vejce a odstraňte krmivo a vodu z napáječek před aplikací.
Způsob skladováníUchovávejte pouze v originálním obalu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte kontaminaci vody při čištění zařízení nebo likvidaci oplachových vod. Uchovávejte mimo dosahu dětí.
Doba použitelnosti 

Last Updated on Thursday, 16 May 2019 12:02