logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Bombex Lambda Plus

[ Back ]

NázevBombex Lambda Plus
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska56/2014
Držitel rozhodnutíGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth – RAKOUSKO,
VýrobceGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth – RAKOUSKO,
SloženíLambda-cyhalothrin (9.8 % w/w (100 g/L), permethrin (5.0 % w/w (50 g/L),
Popis přípravkuinsekticid na bázi pyretroidu Lambda-cyhalothrin a permethrin ve formulaci suspenze kapsulí (CS),
Balení 
Užitíurčený k hubení širokého spektra létajícího a lezoucího hmyzu. Bombex ? Plus je možné použít pro venkovní aplikace na obvodu a bariérová ošetření. V interiéru Bombex ? Plus lze použít jak pro čištění tak údržbu. Přípravek hubí druhy: mravenci, brouci, ploštice Boisea trivittata, kožojedi, stonožky, červotoč tabákový (Lasioderma serricorne), švábi, cvrčci, rybenka skleníková, blechy, mouchy, zavíječ paprikový (Plodia interpunctella), korovník obilní (Rhizopertha dominica), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), pakomáři, roztoči, svilušky, mnohonožky, komáři, zavíječ skladištní (Ephestia elutella), svinky, potemník hnědý (Tribolium castaneum), pilous rýžový (Sitophilus oryzae), rybenka domácí, lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis), pavouci, klíšťata. Pro aplikaci v zemědělských objektech, stájích a chovech drůbeže, zemědělských hospodářských budovách stejně tak v oblastech chovu zvířat jako jsou mléčnice, prostory pro chov zvířat a ptáků. Také pro použití v drůbežárnách proti čmelíku kuřímu a potemníku stájovému. Bombex ? může být také použita v obytných budovách k ošetření štěrbin a trhlin.
Způsob použitíNa hubení lezoucího a létajícího hmyzu (včetně komárů): Silný výskyt: Smíchejte 25 ml přípravku Bombex ? s 5 litry vody; aplikujte v dávce 5 litrů na nejméně 100 m2. Slabý výskyt:Smíchejte 12,5 ml přípravku Bombex ? s 5 litry vody; aplikujte v dávce 5 litrů na nejméně 100 m2. Opakování ošetření:Blechy: ošetření opakujte v období 3 měsíců podle potřeby; Roztoči: ošetření opakujte v období 2-3 měsíců podle potřeby; Komáři: ošetření opakujte v období jednoho měsíce podle potřeby; Při ošetření povrchů použijte vhodný ruční mechanický nebo elektrický postřikovač tvořící velké kapky. Ošetřete všechny zamořené oblasti, přičemž zvláštní pozornost věnujte trhlinám, puklinám, skrytým prostorům a útulkům. Přípravek může být aplikován na tvrdé porézní, měkké porézní a neporézní povrchy.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNeaplikujte přímo na zvířata. Odstraňte nebo zakrýjte všechna akvaria před aplikací. Neznečistěte půdu, vodní plochy nebo vodní zdroje přípravkem nebo použitými obaly. Chraňte mlékárenské stroje a nádoby na mléko před kontaminací. Všechny osoby a zvířata by měly být odstraněny z budov před ošetřením. Seberte vejce a odstraňte krmivo a vodu z napáječek před aplikací.
Způsob skladováníUchovávejte pouze v originálním obalu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte kontaminaci vody při čištění zařízení nebo likvidaci oplachových vod. Uchovávejte mimo dosahu dětí.
Doba použitelnosti 

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03