logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

BRODITOP GB

[ Back ]

NázevBRODITOP GB
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska55/2015
Držitel rozhodnutíZapi S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie,
VýrobceZapi S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie,
Složeníbrodifakum 0,005% (tj. 50 mg.kg-1) CAS číslo 56073-10-0, ES číslo 259-980-5,
Popis přípravkupožerová nástraha ve formě modrých pelet balených v předpřipravených sáčcích 25 nebo 50 g či v jedových staničkách určená k přímému použití jako rodenticid,
Balení 
UžitíPřípravek je vhodný pro profesionální i neprofesionální hubení škodlivých hlodavců (potkan obecný Rattus norvegicus, myš domácí Mus musculus) v potravinářských a zemědělských provozovnách, chovech hospodářských zvířat aj. BRODITOP® je antikoagulační rodenticid určený k přímému použití s obsahem brodifakumu. Pro cílového hlodavce je smrtelná jediná dávka. Snižuje srážlivost krve, což vede k zevnímu a vnitřnímu krvácení. Cílová zvířata jsou přilákána ochucovadly obsaženými v nástraze a hynou během tří až pěti dnů po konzumaci bez výrazných klinických příznaků, které by vyvolaly podezření u ostatních členů kolonie. BRODITOP® obsahuje hořké ochucovadlo (denatonium benzoát), které výrazně snižuje riziko konzumace dětmi.
Způsob použitíZ důvodu nutnosti překrytí lidského pachu je vhodné při manipulaci s nástrahou použít gumové nebo PVC rukavice. Nástrahu klademe do míst, kde je patrná přítomnost hlodavců (čerstvý trus, v blízkosti nebo uvnitř nor, v blízkosti zbytků nahlodané potravy) pomocí jedových staniček odolných násilnému otevření. Nemáme-li jedové staničky k dispozici, můžeme z důvodů ochrany necílových organismů (domácí zvířata, ptáci, malé děti) a ochrany před vlhkostí nástrahu proti myším pokládat alespoň např. do přirozených úkrytů hlodavců, do kousků drenážního potrubí, elektrikářských „husích“ krků nebo na papírové tácky či jiné podložky pod dlaždice. V případě potkanů je ale použití komerčně dostupných jedových staniček nezbytné. Jedové staničky je ideální upevnit k zemi, aby nedošlo k jejich odtažení mimo prostor aplikace. Přípravek nesmí být umisťován nahodile. Nástrahy musí být bezpečně rozmístěny tak, aby se minimalizovalo riziko jejího požití jinými zvířaty nebo dětmi. Deratizační staničky nebo místa pokládky musí být viditelně označeny informací o tom, že obsahují látku na hubení hlodavců a že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otvírat. Aplikační dávka: V případě myší: Klademe v množství až 50g návnady na jedno místo. Množství upravujeme podle obsahu návnady v předpřipravených sáčcích nebo jedových staničkách. Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 5 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 2 (oblast vysokého napadení). V případě potkanů: Klademe v množství až 100g návnady na jedno místo. Množství upravujeme podle obsahu návnady v předpřipravených sáčcích nebo jedových staničkách. Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 10 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 5 (oblast vysokého napadení).
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníZabraňte dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze. Přípravek se nesmí používat na místech, kde může dojít ke kontaktu s povrchem potravin nebo krmiv, kuchyňského náčiní či jejich kontaminaci. Nesmí být použit ve volné přírodě. Nepoužívejte rodenticidy s obsahem antikoagulantu jako trvalé nástrahy, doba použití by neměla překročit dobu 35 dnů.
Způsob skladováníPřípravek skladujte v pevně uzavřených originálních obalech odděleně od nápojů, potravin a krmiv. Uchovávejte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Prázdné obaly se mohou likvidovat spolu s komunálním odpadem..
Doba použitelnosti2 roky od data výroby

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03