logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Substral granulát proti mkravencům

[ Back ]

NázevSubstral granulát proti mkravencům
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska83/2015
Držitel rozhodnutíScotts France S.A.S, Usine de Fourneau, F-27580 Bourth, Francie/Scotts Czech, s.r.o, Rybkova 332/1, 602 00 Brno
VýrobceScotts France S.A.S, Usine de Fourneau, F-27580 Bourth, Francie
SloženíSpinosad 2 g/kg (CAS 168316-95-8, EU 434-300-1),
Popis přípravkupevná látka našedlé barvy charakteristického zápachu, granulát v balení po 100g,
BaleníObsah: e 100g
UžitíGranulát proti mravencům SUBSTRAL obsahuje jako účinnou látku Spinosad přírodního původu. Cílový organismus - Mravenci (Lasius spec., Tetramorium spec.). SUBSTRAL na mravence byl navržen jako přípravek s velmi snadný používáním, ale zároveň velmi efektivní: vyhubí kompletně celé hnízdo mravenců jedinou aplikací. Tyto bezprašné granule s cukrovým nosičem neodolatelně přitahují mravence. Granulát proti mravencům SUBSTRAL je přípravek s možností dvojí aplikace: buď jako požerová návnada nebo jako tekutý roztok ke kontaktnímu hubení. Je určen k zásypu nebo zalití mravenčích stezek na terasách nebo balkónech nebo na chodnících kolem domu. V případě požití mravenci přípravek vnášejí do hnízda a krmí jím své potomstvo. Opožděný účinek zaručuje 100 % účinnost v celém hnízdě po dobu až jednoho měsíce.
Způsob použitíPouze na pevných površích (chodníky vně domu a terasy) postřik: 20 g/1 l vody, 2 l postřikové směsi na hnízdo; Granulát proti mravencům SUBSTRAL je snadno rozpustný ve vodě. Rozmíchejte 40g granulátu ve 2L vody. Postřikovou směs před použitím důkladně promíchejte. Po použití nádobu vypláchněte vodou a tuto vodu vylijte na místo použití přípravku. Případné zbytky nevylévejte do kanalizace. rozsypání: viditelný povlak na hnízdě (10-20 g na hnízdo) a na mravenčích stezkách (max. 5 g na běžný metr). Netvořte hromádky. Granulát proti mravencům SUBSTRAL se aplikuje pouze na mravenčí hnízda a stezky. Zamezte vstupu do ošetřených míst po dobu viditelnost povlaku z granulí. Nepoužívejte v blízkosti povrchových vod (5 – 10 m). Časové období potřebné pro biocidní účinek: První vizuální efekt hubení po cca 4 hod, nejlepší výsledky (vyhubení hnízd) po cca 3 dnech. Opakovaná aplikace je možná nejdříve po 28 dnech. Obsažené hořké činidlo zamezuje neúmyslnému požití a činí granule méně přitažlivými pro domácí zvířata.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníToxický pro vodní organismy Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte pokyny k užívání! Zamezte znečištění povrchových vod a příkopů přípravkem nebo prázdnou nádobou. Z důvodu zamezení vzniku rizika pro člověka a životní prostředí dodržujte návod k použití. Po manipulaci s produktem si umyjte ruce. Děti by neměly vstupovat na ošetřenou plochu po dobu viditelnosti povlaku z granulí, nebo pokud povrch ještě neoschl. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte odděleně od dosahu dětí a domácích zvířat. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte pouze v původním obalu. Nebezpečný pro včely. Likvidace odpadu: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu nebo osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zákaz opětovného použití obalu.
Způsob skladováníSkladujte pouze v původních obalech, uchovávejte na bezpečném místě v chladu a suchu.
Doba použitelnostiDoba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21