logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

CIMETROL SUPER

[ Back ]

NázevCIMETROL SUPER
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska6/2018
Držitel rozhodnutíPelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane, Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34 2 QR, Velká Británie/PelGar s.r.o., Na výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10,
VýrobcePelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane, Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34 2 QR, Velká Británie
Složení25% w/w cypermethrin; 10% w/w tetramethrin; 20% w/w piperynol butoxid; 1% w/w pyriproxyfen (růstový regulátor),
Popis přípravkususpoemulzní čtyřsložkový koncentrát, skupenství (při 20°C) : bezbarvá kapalina se slabým zápachem, bezbarvá kapalina (při 20°C) se slabým zápachem, koncentrát ve formě mikro kapslí rozpuštěných v olejovo-vodní suspenzi.
Balení 
UžitíInsekticidní čtyřsložkový koncentrát 3 syntetických pyrethroidů a růstového regulátoru (IGR) pro hubení široké škály lezoucího a létajícího hmyzu a jejich larev (štěnice, blechy, švábi, moli, vosy) pro profesionální použití. Specificky formulován pro hubení štěnic a blech. Cimetrol Super lze použít k ochraně domácností, skladišť, sil a provozoven pro skladování a zpracování obilí, surovin a hotových výrobků v zemědělsko-potravinářském komplexu a ve veřejných budovách, skládkách, nemocnicích, restauracích, kuchyních a hotelích, atd.
Způsob použitíK malé části celkové vody na ředění se do postřikovače (doporučujeme nízkotlaké) přidá stanovená dávka přípravku a po zamíchání dodá zbývající voda do 5 litrů postřikové jíchy. Vše se důkladně promíchá. 1litr připraveného roztoku postačí na 20m? ošetřeného povrchu. Neponechávejte připravený roztok přes noc! Při aplikaci nutno počítat s tím, že lépe nasávající povrchy absorbují více roztoku, naopak u hladkých nebo lesklých povrchů dochází ke stékání. Použijte nízký tlak v postřikovači: 1-2 bary tlaku. Štěnice: aplikovat na místa nejčastějšího výskytu štěnic jako jsou matrace, lůžkoviny, postele včetně rámů a čel, nábytek, dřevěná obložení, stěny pod uvolněnými tapetami, praskliny v omítkách, okraje koberců, předložek a místa pod nimi, knihovny atd. Zvláštní pozornost je třeba věnovat trhlinám, škvírám a mezerám v místech na spaní. Blechy: Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata. Nepoužívejte přípravek za přítomnosti zvířat, obzvláště za přítomnosti koček. Švábi a další lezoucí hmyz: Aplikujte na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámů dveří, okenních rámů, chladniček, zásuvek, mezery,škvíry u stěn.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníDALŠÍ UPOZORNĚNÍ: Vstup do ošetřených prostor je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. NEAPLIKOVAT NA ZVÍŘATA! Je zapotřebí kočkám zabránit kontaktu s ošetřeným místem minimálně 72 hodin. Nechráněným osobám a zvířatům zamezit vstup na ošetřovaná místa. Nutná ochrana vodních zdrojů (při aplikaci v uzavřených objektech je nutné řádně zakrýt vodní plochy, např. akvária apod.). Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.
Způsob skladováníSkladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +15° až +25°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Pouze po velmi důkladném vypláchnutí, lze předat prázdné samodávkovací lahve k recyklaci do sběrného dvora, do části nebezpečného odpadu. Oplachovou vodu použijte k ředění přípravku. Spotřebujte celý obsah lahve, jinak se musí zacházet se zbytkovým materiálem jako nebezpečným odpadem včetně lahve.
Doba použitelnostiMinimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03