logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginList of biocides PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   
List of biocides

Degesch strip

[ Back ]

NázevDegesch strip
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska16/2016
Držitel rozhodnutíDetia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Německo
VýrobceDetia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Německo
SloženíBAS42 (ES 235-023-7, CAS 12057-74-8), obecný název Magnesium phosphide releasing phosphine, obsah (%)55, GE - přípravek uvolňující plyn (fosforovodík),
Popis přípravku1 strip ( = 20 ks plate ) váží 2 340 g v hliníkovém ochranném obalu a uvolní 660 g PH3,
Balení1 strip ( = 20 ks plate ) váží 2 340 g v hliníkovém ochranném obalu
Užitíochrana skladovaných produktů; ochrana potravin, ochrana materiálů, Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců).
Způsob použitíDodržujte návod k použití. Fumigace – 5 tablet 3 g/m ?, ? nebo 25 pelety 0, 6 g/m ? (odpovídá 5 g PH3 / m ?) s expozicí 10 dní. Aplikaci přípravku může provádět pouze profesionální pracovníci s oprávněním ( osvědčení o odborné způsobilosti dle § 58, odst. 3, Zákona č.258/2000 Sb., v platném znění).
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNeplynujte při teplotě pod 10 °C. Nesmí se plynovat produkty živočišného původu s vysokým obsahem tuku. Nesmí se používat v oblastech ochrany vod s výjimkou plynování skladištních prostor lodí při dodržení bezpečnostní vzdálenosti nejméně 10 m od povrchových vod. Uvolněný plynný fosforovodík kontaktem se vzdušnou vlhkostí nebo vodou nebo jejich kombinací je bez zápachu, vysoce hořlavý, korozivní a vysoce toxický pro lidi a zvířata. Zabraňte nekontrolovanému úniku do životního prostředí. Vyhněte se zbytečnému kontaktu s přípravkem. Nesprávné použití může způsobit poškození zdraví. Ujistěte se, že všechna zvířata (například ptáci, kočky, netopýři, psi , domácí mazlíčci apod.) nezůstali v objektech, které se fumigují. Ve skladovacích prostorách s velkým objemem je úroveň účinnosti plynování závislá na dobré distribuci plynu. Velmi dobré penetrační vlastnosti pak zajistí efektivní koncentraci plynu ve všech oblastech. Propustnost obalového materiálu uloženého zboží vždy musí být testovaná před plynováním. Pouze, když je úroveň propustnosti známá a může být dostatečná penetrace zajištěná, může se plynovat. Doporučuje se použít sledovací plyn pro kontrolu těsnosti plynovaného objektu před vlastním fumigováním.
Způsob skladováníUchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí. Chraňte před vlhkem. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Skladujte na dobře větraném místě. Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte uzamčené.
Doba použitelnosti3 roky

Last Updated on Thursday, 16 May 2019 12:02