logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

BOMBEX FARUMY

[ Back ]

NázevBOMBEX FARUMY
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska89/2016
Držitel rozhodnutíGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Rakousko,
VýrobceGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Rakousko,
Složení100 g/L (10,7%) Cyphenothrin (CAS 39515-40-7), 10 g/L (1,1%) Prallethrin (CAS 23031-36-9),
Popis přípravkubílá kapalina, charakteristického zápach, pH 4,5 – 7, směs formulací CS (suspenze kapsulí) a EW (emulze typu olej ve vodě),
Balení50 mL – 25 L
UžitíBOMBEX® FARUMY® je vysoce účinný proti hnízdům mravenců (Lasius niger) (dospělci a nymfy), štěnici domácí (dospělci a nymfy) (Cimex lectularius), mouchám (Musca domestica, Chrisomya megacephala, Haematobia irritans a Stomoxys calcitrans), potemníku stájovému (dospělci a larvy) (Alphitobius diaperinus), komárům (Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex pipiens, Anopheles gambiae), čmelíku kuřímu (dospělci a nymfy) (Dermanyssus gallinae), švábům a rusům (dospělci a nymfy) (Blatta orientalis a Blattella germanica), vosím a sršním hnízdám (Vespula vulgaris a Vespa velutina) a dalšímu létajícímu a lezoucímu hmyzu. Vynikající zaplavovací a knock-down účinek, prodloužená reziduální aktivita, mikroenkapsulovaná formulace, pro vnitřní i venkovní použití, lze použít jako bariérovou aplikaci, má nízký zápach a nebarví, účinkuje na čmelíka kuřího, hubí létající i lezoucí hmyz. BOMBEX® FARUMY® se může používat v oblasti zemědělství ve stájích (včetně ustájení dobytka, prasat, koní a kuřat), kůlnách, drůbežích farmách, hospodářských budovách and chovatelských objektech, jako jsou mlékárny, příbytky zvířat a ptáků a také ve skladech potravin v maloobchodech, masokombinátech, supermarketech, obchodech se surovinami (kromě zásob obilí), obilných mlýnech, prázdných skladech obilí.
Způsob použitíBOMBEX® FARUMY® má rychlý knockdown účinek, zabíjí během několika hodin a může být použit na hubení lezoucího a létajícího hmyzu, přičemž má prodlouženou reziduální aktivitu po dobu až 90 dní. Reziduální aktivita závisí na typu ošetřeného povrchu a na environmentálních podmínkách. Pokud je zapotřebí, aplikaci opakujte. Pokyny pro přípravu aplikační kapaliny: Před použitím přípravek v nádobě řádně protřepejte. Naplňte čistou nádobu postřikovacího zařízení polovinou celkově potřebného množství vody. Přidejte odměřený objem přípravku, prázdnou nádobu od přípravku třikrát vypláchněte čistou vodou a vylijte do nádrže postřikovacího zařízení. Doplňte nádrž zbývajícím objemem čisté vody. Uzavřete nádrž a promíchejte. Pokud přerušíte práci mezi ošetřením, před další prací opět promíchejte. Naředěnou aplikační kapalinu neskladujte a připravený aplikační roztok spotřebujte co nejdříve. Po aplikaci vyčistěte aplikační zařízení čistou vodou. Nemíchejte BOMBEX® FARUMY® s jinými přípravky. Aplikační koncentrace / aplikační dávka: Povrchová, bodová, bariérová, obvodová aplikace, ošetření trhlin a prasklin: Nízká infestace nebo ošetření čistých povrchů 75 ml přípravku+5 l vody, ošetřená plocha 100 m? (50ml/m?). Vysoká infestace, aplikace na špinavé a/nebo vysoce absorbující povrchy nebo na podlahu 100 ml přípravku+5 l vody, ošetřená plocha 100 m? (50ml/m?). Aplikaci provádějte vhodným ručním mechanickým nebo elektrickým postřikovačem vytvářejícím hrubé kapky. Ošetřete rovnoměrně všechny povrchy, přičemž zvláštní pozornost věnujte prasklinám, trhlinám, mrtvým prostorám a místům, kde se hmyz může ukrývat. Přípravek lze aplikovat na vysoce porézní, středně porézní i neporézní povrchy. Bariérová – perimetrická (obvodová) aplikace: Ke zhotovení účinné perimetrické bariéry vytvořte postřikem souvislý nepřerušovaný pás široký 20 až 30 cm. Stříkejte kolem oken, dveří a otevřených otvorů, se zvláštním důrazem na migrační cestičky a oblasti, kde se hmyz obvykle ukrývá. Zabraňte spláchnutí přípravku do životního prostředí nebo kanalizace. Neaplikujte do skanutí/stečení, neaplikuje v a kolem kanalizace, zabraňte kontaminaci vodních těles a vodních toků. Přípravek neaplikujte ve větru a za silného deště. Zemědělské objekty – ošetření lze provádět za přítomnosti zvířat. Neaplikujte přímo na zvířata. Před postřikem seberte vejce. Kde je to možné, očistěte před aplikací veškeré povrchy. Před aplikací přípravku by povrch měl být suchý. Přípravek aplikujte jemnou mlhou s nízkým tlakem; povrchy ošetřete důkladně, ale ne do stékání. Zvláštní pozornost věnujte prasklinám, škvírám a místům, kde se hmyz může ukrývat. Před aplikací odstraňte nebo zakryjte všechny nádoby s vodou a akvária. Chraňte zařízená mléčnic a nádrže na mléko před znečištěním. Nekontaminujte potraviny, krmiva nebo plochy, které přicházejí do styku s nimi. Vnitřní prostorové ošetření – studené a horké zmlžování: Aplikaci provádějte zařízením pro generování horkého aerosolu, ULV generátorem pro aplikaci studeného aerosolu, rotačním atomizérem s podporou větru, nebo ručním či zádovým postřikovačem určeným pro prostorovou aplikaci. Rozprašujte do vzduchu kolem oblastí určených k ošetření, přičemž zvláštní pozornost věnujte místům, kde hmyz odpočívá nebo se ukrývá. Před aplikací zavřete okna a dveře a ponechte uzavřené alespoň po dobu 1 hodiny. Vypněte elektrická zařízení a klimatizaci. Během aplikace zabraňte přístupu jiných osob a zvířat. Aplikaci přizpůsobte době, kdy je hmyz nejvíce aktivní. Po aplikaci vyvětrejte ošetřený prostor po dobu nejméně 4 hodin nebo za pomocí odsávání k odvětrání místnosti (průtok 1200 m?/h). Před vstupem do ošetřených prostor by postřik měl být zcela zaschnutý. Studené zmlžování: 100 ml přípravku +5 l vody, ošetřený prostor 500 m?; horké zmlžování 100 ml přípravku, ošetřený prostor 500 m?
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
Upozornění 
Způsob skladováníSkladujte na suchém místě a mimo dosah dětí. Uchovávejte v těsně uzavřeném originálním obalu, chraňte před slunečním zářením a vlhkostí, skladujte na dobře větraném a uzamčeném místě. Skladujte při teplotě 6°C až 30°C. Chraňte před mrazem! Tento materiál a obal od něho musí být zlikvidován bezpečným způsobem. Nevylévejte do kanalizace.
Doba použitelnostiPoužitelnost přípravku je dva roky od data výroby.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03