logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

PERMEX 22E

[ Back ]

NázevPERMEX 22E
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska17/2017
Držitel rozhodnutíoznamovatel/výrobce: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forl? (FC) – Itálie/; dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky, ČR
VýrobceFERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie, SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie;
Složení100 g přípravku obsahuje: Permethrin 92% cis/trans 25/75 12,36 g (127,3 g/l) (čistá látka 11,37 g), Tetramethrin 1,64 g (16,9 g/l) (tech. 1,78 g), Piperonyl butoxid 6,40 g (65,9 g/l) (tech. 6,81 g), Ko-formulanty do 100 g. Obsahuje: calcium dodecylbenzene sulfonat, lineární Isobutyl alcohol, Permethrin.
Popis přípravkujantarová kapalina specifického zápachu
Balení1-10 L
Užitíužití: Insekticidní koncentrát ve vodní mikroemulzi určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem proti škodlivému létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, mravenci, rybenky, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovnách zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov pod. Přípravek Permex 22 E obsahuje kombinaci dvou syntetických pyretroidů, permethrinu a tetramethrinu, synergizovaných piperonyl butoxidem, což zajišťuje jeho vysokou, rychlou a dlouhodobou reziduální účinnost. Přípravek účinkuje na hmyz kontaktně.
Způsob použitíPřípravek Permex 22 E® nařeďte vodou na 0,3 – 1% pracovní směs (tj.: 30 – 100 ml přípravku do 10 litrů vody) v závislosti na síle zamoření. Aplikujte postřikem na všechna místa a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 – 15 m2. Proti komárům lze postřik aplikovat i na vegetaci, v nichž se přes den ukrývají, a to v dávkách, při nichž nebude postřik z listů ošetřených rostlin odkapávat. Přípravek Permex 22 E je možné naředit na 3% pracovní směs (tj. 300 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikovat ve formě studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 1 litr na 1 ha ve venkovním prostoru nebo ve formě horkého nebo studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 2 litru na každých 1000 m3 vnitřního prostoru. V objektech živočišné výroby je možné přípravek aplikovat jen bez přítomnosti zvířat.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníChraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností a pracovních prostorů, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.Přípravek je nebezpečný pro kočky!
Způsob skladování: Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad
Doba použitelnostiSpotřebujte do 4 roků od data výroby uvedeném na obalu

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03