logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

ACTIBLOCK - BROD

[ Back ]

NázevACTIBLOCK - BROD
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska5/2017
Držitel rozhodnutíACTIVA s.r.l.,Via Feltre, 32, Milano 20132, Italy,
VýrobceDr. Tezza s.r.l., Via Tre Ponti 22, S. Maria di Zevio, 37050, Italy
Složeníbrodifacoum 0,05g/kg (0,005%), CAS číslo: 56073-10-0,
Popis přípravkuderatizační nástraha v podobě tmavě modrých voskových bloků
Balení2x20g, 2x2g
Užitírodenticid určený k profesionálnímu i neprofesionálnímu použití k hubení potkanů (Rattus norvegicus), krys (Rattus rattus) a myší (Mus musculus) uvnitř i vně budov za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů.
Způsob použitíTento přípravek používejte pouze na místech výskytu uvedených druhů škodlivých hlodavců. Jejich přítomnost se projevuje škodami způsobenými jejich hlodáním, přítomností hnízd, chodeb, cestiček, trusu apod. Podle těchto stop odhadněte hustotu populace hlodavců, a pak teprve zahajte zásah. Před zahájením zásahu zvažte, zda by nebylo možné hlodavce úspěšně zlikvidovat bez použití chemických přípravků, například použitím mechanických pastí proti malé populaci myši domácí. Pokud je to možné, odstraňte před zahájením zásahu všechny zdroje potravy hlodavců. Voskové bloky přípravku umisťujte do deratizačních staniček na místa často navštěvovaná hlodavci, do okolí jejich cestiček a nor. Voskové bloky mohou být ve staničkách upevněny, např. pomocí hrotů, drátu apod., aby hlodavci nemohli nástrahu roznášet. Pokud to je možné připevněte staničky pevně k podlaze. Nástrahu ochraňte před vodou, deštěm a vysokou teplotou. Deratizační staničky pokládejte na místa mimo dosah dětí, domácích zvířat a necílových organismů. Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku. Pokud je nástraha trvale spotřebovávána, zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa. Hlodavci začínají hynout za 3-5 dní po konzumaci nástrahy. Při správném použití přípravku by hlodavci měli vymizet během 2-6 týdnů. Po ukončení deratizačního zásahu, ne však později než za 6 týdnů, odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné rozsypané a zavlečené zbytky nástrahy. Dávkování proti potkanům a krysám: Při nízké hustotě populace: 4-5 voskových bloků na každých 10 m2 ošetřené plochy, maximálně však 100 g nástrahy. Při silné hustotě populace: 4-5 voskových bloků na každých 5 m2 ošetřené plochy, maximálně však 100 g nástrahy. Dávkování proti myši domácí: Při nízké hustotě populace: 2 voskové bloky na každých 10 m2 ošetřené plochy, maximálně však 40-50 g nástrahy. Při silné hustotě populace: 2 voskové bloky na každých 5 m2 ošetřené plochy, maximálně však 40-50 g nástrahy.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníPřed zahájením zásahu zvažte, zda by nebylo možné hlodavce úspěšně zlikvidovat bez použití chemických přípravků, například použitím mechanických pastí proti malé populaci myši domácí. Pokud je to možné, odstraňte před zahájením zásahu všechny zdroje potravy hlodavců. Voskové bloky přípravku umisťujte do deratizačních staniček na místa často navštěvovaná hlodavci, do okolí jejich cestiček a nor. Voskové bloky mohou být ve staničkách upevněny, např. pomocí hrotů, drátu apod., aby hlodavci nemohli nástrahu roznášet. Pokud to je možné připevněte staničky pevně k podlaze. Nástrahu ochraňte před vodou, deštěm a vysokou teplotou. Deratizační staničky pokládejte na místa mimo dosah dětí, domácích zvířat a necílových organismů. Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku. Pokud je nástraha trvale spotřebovávána, zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa.
Způsob skladováníSkladujte v těsně uzavřených originálních obalech, v chladných, suchých a dobře větraných a uzamykatelných prostorách. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, těkavých chemických látek a jejich obalů. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Chraňte před mrazem a přímým kontaktem s tepelnými zdroji.
Doba použitelnostioriginálních obalech je možné přípravek skladovat po dobu dvou let.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03