logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Odborné informace Legislativa Právní předpisy související s činností ústavu jako správního
Právní předpisy související s činností ústavu jako správního úřadu PDF Tisk Email

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/20121 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

Aktualizováno Středa, 19 Říjen 2022 12:22