Seznam VP

ÚSKVBL zveřejňuje podle § 65, písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, seznam schválených veterinárních přípravků.

Seznam VP uvádí veterinární přípravky, které měly k datu jeho aktualizace platné rozhodnutí o schválení. Seznam je průběžně aktualizován. Pokud v seznamu nenajdete potřebnou informaci, případně najdete nesprávně uvedený údaj, prosím kontaktujte nás.

V současné době stále probíhají práce na nové databázi veterinárních přípravků. V seznamu aktuálně schválených veterinárních přípravků uvedených zde naleznete základní potřebné údaje (název, forma přípravku, číslo schválení). Na dostupnosti dalších doplňujících informací se stále pracuje a proto nemusí být všechny uvedeny.