logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Odborné informace Informace pro veterinární lékaře
Informace pro veterinární lékaře PDF Tisk Email

Veterinární lékaři mají důležitou a nezbytnou roli při ochraně zdraví zvířat a jejich pohody, stejně tak při ochraně veřejného zdraví.

Jejich důležitým úkolem je podporovat odpovědné a uvážlivé používání léčiv, rovněž tak navádět k dodržování pravidel správné chovatelské praxe. Měli by vždy předepisovat léčiva po řádném a pečlivém klinickém vyšetření zvířat a zhodnocení všech potřebných laboratorních testů. Chovatele by měli vždy informovat a poučit o správném podávání léčiva zvířeti.

Tato sekce našich webových stránek vznikla s myšlenkou pomoci se poprat se specifickým úskalími veterinární praxe (napomáhá porozumět obecným principům). Nezapomínejte však na povinnosti, které veterinárním lékařům vyplývají ze zákona o léčivech č. 378/2007 a jeho prováděcích vyhlášek (např. vyhláška č. 344/2008 Sb.):

  • jak a kdy je třeba v rámci léčby pro použití léčiv postupovat podle kaskády,
  • jak správně postupovat při předepisování léčiv pro koně a správně jejich použití zaznamenat (týká se také možnosti používání látek u koňovitých (nařízení Komise (ES) č. 1950/2006. ve znění nařízení Komise (EU) č. 122/2013))
  • jak využívat pravidla kaskády u potravinových druhů zvířat, v jejichž léčbě lze v kaskádě pracovat pouze s látkami klasifikovanými v příloze 1 nařízení Komise (EU) č. 37/2010 a těmi, které nespadají do působnosti nařízení (ES) č. 470/2009. A také jak se v těchto případech vyhnout zakázaným látkám.
  • odůvodnění vystavení receptu v papírové (dle legislativy "listinné") podobě.

Protože veterinární lékaři chtějí mít přehled o změnách registrace dopadajících na délku stanovených ochranných lhůt, či jejich samotnou existenci, od roku 2022 publikujeme potřebný přehled v podkapitole Informace o ochranných lhůtách.

V této části webových stránek bychom chtěli také informovat o problémech spojených s látkami využívanými k léčbě zvířat:

  • jako je např. toxicita nesteroidních protizánětlivých látek (zejména diklofenaku) pro mrchožravé ptáky (hodnocení bylo zaměřeno především na supy).

 

Aktualizováno Čtvrtek, 27 Říjen 2022 14:49