logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Služební úřad Úřední deska Protikorupční strategie
Protikorupční strategie PDF Tisk Email

Interní protikorupční program

Př-019/2021/100000 Interní protikorupční program

 

Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL 

S-012/100000 Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL  

 

K naplnění povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., ze dne 15. června 2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen nařízení) určil Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prošetřovatele, který dle §3 odst. 1 nařízení přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření. Prošetřovatelem je MVDr. Věra Morávková.

Oznámení je možno podat na elektronické adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je zřízena v sídle úřadu u vchodu do areálu na adrese Hudcova 56a, 62100 Brno, s označením „ÚSKVBL, oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“

 

Navrhovaná aktualizace textu pod odkazy na Interní protikorupční program a Etický kodex:

K naplnění povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., ze dne 15. června 2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen nařízení) a v rámci nastavení vnitřního oznamovacího systému pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání dle směrnice EP a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie určil Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prošetřovatele, který dle §3 odst. 1 nařízení přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření.

Prošetřovatelem je JUDr. Anna Richterová, Ph.D.

Zástupcem prošetřovatele je MVDr. Věra Morávková.

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je zřízena v sídle úřadu u vchodu do areálu na adrese Hudcova 56a, 62100 Brno, s označením „ÚSKVBL, oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“


Oznámení je dále možno podat:
  • písemně rovněž prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla úřadu Hudcova 56a, 62100 Brno
  • elektronicky na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • ústně na telefon: 778 537 980, v případě zástupce: 724 824 029
  • ústě před prošetřovatelem