logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Služební úřad Úřední deska Protikorupční strategie
Protikorupční strategie PDF Tisk Email

Interní protikorupční program

Př-019/2021/100000 Interní protikorupční program

 

Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL 

S-012/100000 Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL  

 

Za účelem naplnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů, který mimo jiné upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zveřejňuje níže uvedený kontakt na příslušnou osobu, která je pověřena přijímáním a vyřizováním oznámení. Touto oprávněnou osobou je Mgr. Monika Coufalová, advokátka.

 

Oznámení je možno podat:

  • Písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese Bohunická 517/55, 619 00 Brno
  • Písemně lze vložit do schránky na adrese Bohunická 517/55, 619 00 Brno
  • Elektronicky na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Telefonicky  608 850 848
  • Ústně do protokolu před oprávněnou osobou na adrese Bohunická 517/55, 619 00 Brno

 

Oznámení je možné podat v případě povědomí o spáchání trestného činu, přestupku či porušení jiných závazných předpisů Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. K ohlášení je vhodné připojit jakékoliv důkazy, které by napomohly prošetření.