logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Služební úřad Úřední deska Protikorupční strategie
Protikorupční strategie PDF Tisk Email

Interní protikorupční program

Př-019/2021/100000 Interní protikorupční program

 

Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL 

S-012/100000 Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL  

 

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zřídil jako povinný subjekt podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jako „Zákon“) Vnitřní oznamovací systém, který slouží pro podání oznámení o protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo může dojít v souvislosti s povinným subjektem.

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (dále jako „VOS“) jsou přijímána a vyřizována oznámení, která jsou činěna zaměstnanci nebo osobami vykonávajícími pro Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně uchazeči o práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámení činěna od osob, jež nejsou uvedena ve výčtu oznamovatelů, nejsou přijímána.

Oznámení je možné podat v případě povědomí o spáchání trestného činu, přestupku či porušení jiných závazných předpisů Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. K ohlášení je vhodné připojit jakékoliv důkazy, které by napomohly prošetření. 

Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se zákonem, je nutné, aby

-          byl oznamovatel identifikován alespoň jménem a příjmením, popř. datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona.

-          měl oznamovatel, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno.

Oznámení je možno podat příslušné oprávněné osobě, která je pověřena příjímání a vyřizováním oznámení. Touto oprávněnou osobou je

Mgr. Monika Coufalová, advokátka
telefonická linka 608 850 848
e-mailová schránka
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
adresa doručování Bohunická 517/55, 619 00 Brno

Jednotlivé způsoby podání:

Podáním oznámení prostřednictvím VOS je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními dle § 7 Zákona.

Identita oznamovatele i veškerá komunikace je důvěrná. Příslušná osoba pověřená prošetřením oznámení je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením.

Oznamovatel může využít také možnost podání oznámení externí cestou, na Ministerstvo spravedlnosti. Bližší informace pro podání oznámení touto cestou zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.