logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome
ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
O ÚSKVBL PDF Tisk Email

! Informace o chodu ústavu během mimořádných opatření (COVID-19):

 
Zaměstnanci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
(ÚSKVBL) by chtěli touto cestou ujistit všechny partnery, žadatele, regulované společnosti a další dotčené strany, že i přes posílená preventivní opatření ke snížení rizika šíření viru SARS-Cov-2 způsobujícího epidemii COVID-19 nadále zajišťují veškeré oblasti své působnosti týkající se jak veterinárních léčivých přípravků (VLP), tak veterinárních přípravků (VP) a veterinárních technických prostředků (VTP).

Podávání žádostí je z důvodu preventivních opatření preferováno elektronicky (CESP, eudralink, datová schránka ID: ra7aipu, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript atd.), popř. prostřednictví doručovací služby (v případě, že nemůžete využít elektronickou cestu).

Všechny plánované inspekce jsou odloženy na následující období. Pracovníky odboru inspekce můžete kontaktovat prostřednictvím pracovních e-mailů. Pro případ hlášení závad v jakosti veterinárních léčivých přípravků a hlášení nežádoucích účinků využívejte kontakty uvedené na našich webových stránkách www.uskvbl.cz/cs/krizove-situace. V tomto období je třeba věnovat zvýšenou pozornost především možnosti výskytu padělků veterinárních léčivých přípravků na trhu v ČR a výskytu nežádoucích účinků, které by mohly být způsobeny např. v důsledku nesprávné aplikace léčiv či nedostatečné péče o zvířata z důvodu omezené kapacity lidských zdrojů. Výkon kontrol v případě podezření z porušení zákona není přerušen.


Co se týká konzultační činnosti, lze vykonávat odborné poradenství distanční formou (preferovaně elektronicky písemně a využít pravidel daných legislativou k vypracovávání odborných stanovisek). Další možnou cestou je telekonferenční spojení, které však může být problematické v případě vyšší vytíženosti sítě.

Protože je většina prací zajišťována v souladu s celostátními doporučeními pracovníky pracujícími z domova, je vhodné použít mailové spojení stanovené obecně pro podatelnu, která e-maily dále předá odpovědnému pracovníkovi k vyřízení nebo, v rámci již rozpracovaných procedur, kontaktovat pracovníka přímo na jeho pracovní e-mail.

Budeme s Vámi úzce spolupracovat, i když převážně elektronicky, abychom minimalizovali dopad na zajišťované procesy a abychom Vás byli schopni vždy informovat o aktuální situaci.


V případě provádění analýz vzorků veterinárních léčivých přípravků zajišťujeme standardně příjem a analýzy vzorků pro úřední propouštění šarží imunologických veterinárních léčivých přípravků (IVLP). Procedury úředního uvolňování postupem OCABR a OBPR v nastaveném rozsahu nejsou v současné chvíli omezeny.

Omezeno není ani vyšetřování vzorků v rámci monitoringu reziduí cizorodých látek.

Pokud se jedná o analýzy ostatních vzorků (VLP, VP, biologický materiál) na žádost, je třeba předem kontaktovat Úřední laboratoř pro kontrolu veterinárních léčiv nebo Laboratoř pro sledování reziduí cizorodých látek a zaslání vzorků konzultovat pokud možno e-mailem na kontakty vedoucích pracovníků laboratoře, případně administrativní pracovnici laboratoře, které jsou uvedené na webové stránce Ústavu ve složce Služební úřad.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ústav nezávisle hodnotí a sleduje účinnost, bezpečnost a kvalitu veterinárních léčivých přípravků. Svojí činností směřuje k zvýšení dostupnosti a bezpečnému používání účinných a kvalitních léčiv ve veterinární praxi a k informovanosti široké veterinární obce. Díky rozsahu své činnosti má jedinečný rozhled v oblasti

  • vývoje veterinárních léčiv
  • hodnocení rizik spojených s používáním léčiv
  • sledování účinnosti, kvality a bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků

Ústav pracuje nezávisle a v rozsahu své působnosti se snaží vytvářet vědeckou oporu v oblasti registrace a používání veterinárních léčivých přípravků a přinášet všechny potřebné informace jak pro žadatele o a držitele registračních rozhodnutí, tak veterinární specialisty, odborníky zabývající se bezpečností potravin živočišného původu a zástupce různých oborových či zájmových asociací, či organizací.
Prioritami ústavu je pracovat a komunikovat transparentně se všemi příslušnými partnery a poskytovat veřejně dostupné informace, na které má veřejnost, a to nejen veterinární nárok, přímo na webové stránce ústavu.
Proto jsme pro vás připravili seznamy registrovaných veterinárních léčivých přípravků.
Po dohodě s KVL vás informujeme např. o způsobech používání kaskády, či seznamech látek nezbytných pro léčbu koňovitých. Nelze zapomenout ani na upozornění týkající se specifik zakázaných látek a další důležité aspekty používání léčiv.

Obdobným, i když přece jen mírnějším způsobem, ústav spravuje i VP (veterinární přípravky) a VTP (veterinární technické prostředky).

 

ústav 

 Jsme si vědomi, že některé informace mohou chybět, proto Vás žádáme o Vaše připomínky, které nám pomohou odstranit nedostatky, či doplnit patřičné údaje. K tomuto účelu prosím využijte formuláře „Zlepšete si USKVBL“.

 (C)

Aktualizováno Pátek, 01 Červenec 2022 10:06