logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam VLP PDF Tisk Email

Seznam VLP

ÚSKVBL zveřejňuje podle § 99 odst. 1, písm. c) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, seznamy veterinárních léčivých přípravků registrovaných v České republice a v rámci Společenství.

Pro přehlednost se uvádí 2 seznamy. První seznam uvádí veterinární léčivé přípravky registrované vnitrostátním postupem, postupem vzájemného uznávání (MRP) nebo decentralizovaným postupem (DCP). Rozhodnutí o registraci pro tyto přípravky vydal Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv. Toto rozhodnutí platí na území České republiky.

Druhý seznam uvádí veterinární léčivé přípravky registrované centralizovaným postupem Společenství, pro které vydala rozhodnutí o registraci Evropská komise. Toto rozhodnutí platí na území všech členských států ES.

Seznamy VLP uvádí veterinární léčivé přípravky, které měly k datu jeho aktualizace platné rozhodnutí o registraci. Seznamy jsou průběžně aktualizovány, mění se však téměř denně. Pokud v seznamech nenajdete potřebnou informaci, kontaktujte nás.


Aktualizováno Středa, 13 Listopad 2019 10:06