logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Registrace a schvalování Registrace VLP Povolení doprodeje VLP (Seznam přípravků)
Informace o povolení postupného stažení VLP z oběhu - seznam přípravků PDF Tisk Email

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) vydává tuto informaci vzhledem k často se opakujícím dotazům ze strany farmaceutického průmyslu ohledně možného postupného stažení veterinárních léčivých přípravků z oběhu (doprodeje ), jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla uplynutím doby její platnosti. 

ÚSKVBL může v souladu s § 34 odst. 9 zákona č. 378/2007 Sb. rozhodnout o postupném stažení veterinárního léčivého přípravku z oběhu a to s ohledem na omezení nepříznivých dopadů nedostupnosti léčivého přípravku na trhu. 

Držitel rozhodnutí o registraci veterinárního léčivého přípravku předloží spolu s žádostí o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku průvodní dopis, ve kterém uvede svůj záměr podat žádost o zrušení registrace s postupným stažením veterinárního léčivého přípravku z oběhu a tento požadavek odůvodní.Držitel uvede pro každou šarži, kterou má v úmyslu doprodat, její číslo, exspiraci, velikost balení, počet balení a navrhované datum doprodeje. Postup zrušení registrace s postupným stažením veterinárního léčivého přípravku z oběhu lze také využít v případě, kdy platnost rozhodnutí o registraci končí po pěti letech od nabytí právní moci a držitel nemá v úmyslu podávat žádost o prodloužení platnosti registrace.

ÚSKVBL stanovil, že doba pro postupné stažení veterinárního léčivého přípravku z oběhu musí být dokončena do jednoho roku od data zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku nebo do jednoho roku od ukončení pětileté platnosti rozhodnutí o registraci u níž držitel nemá v úmyslu podávat žádost o prodloužení registrace

Po dobu přítomnosti veterinárního léčivého přípravku na trhu plní osoba, která byla držitelem rozhodnutí o registraci, nadále povinnosti, jako v době platnosti dané registrace dle § 34 odst. 9 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů.  

7.6.2010 Odbor administrativního zabezpečení registračních postupů a procesů schvalování

NázevDatum doprodejeŠaržeExpiraceMnožství
Antirobe 25 mg tvrdá tobolka31.12.2017A54940602/18240 ks
Antirobe 75 mg tvrdá tobolka31.12.2017A54930202/18150 ks
Antirobe 150 mg tvrdá tobolka31.12.2017A54950302/1885 ks
Depo-Medrone V 40 mg/ml inj. susp.30.6.2017L2673009/19100 ks
Duphafral ADE forte injekční roztok31.12.20172047101/181 400 ks
Duphafral ADE forte injekční roztok31.12.201720471A01/181 400 ks
LINCO–SPECTIN 22/22 mg/g premix 31.5.201814101223A09/1950 ks
LINCO–SPECTIN 22/22 mg/g premix 31.5.201814101223C09/19330 ks
LINCO–SPECTIN 22/22 mg/g premix 31.5.201815020254A01/20536 ks
LINCO–SPECTIN 22/22 mg/g premix 31.5.201815020255A01/20534 ks
LINCO–SPECTIN 22/22 mg/g premix 31.5.201815040509A03/20527 ks
MICROAMOX COLI premix 31.8.20171606099606/1810 ks
MICROAMOX COLI premix 31.8.20171511219011/172 ks

Aktualizováno Čtvrtek, 01 Červen 2017 06:38