logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginCertifikace výrobců VP PDF Tisk Email

Dne 27.2.2006 vstoupila v platnost novela č. 48/2006 Sb. zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti schvalovaných veterinárních přípravků došlo k zásadní změně v oblasti povolování výroby těchto přípravků. Od tohoto data již Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nevydává „povolení k výrobě veterinárních přípravků a jejich uvádění do oběhu“, držení tohoto povolení již není podmínkou pro výrobu veterinárních přípravků. V platnosti zůstává podmínka, že vyrábět, dovážet, uvádět do oběhu a používat při poskytování veterinární péči je možné pouze ty veterinární přípravky, které byly schváleny a zapsány do Seznamu schválených veterinárních přípravků.

Výrobci veterinárních přípravků však mohou požádat ÚSKVBL o vydání certifikátu výrobce veterinárních přípravků, kterým mohou při schvalování přípravků v dalších členských zemích doložit splnění požadavků správné výrobní praxe stanovených pro tento typ produktů, pokud tento členský stát doložení vyžaduje. O vydání certifikátu je možné požádat na formuláři, který je uveden níže. Vydání certifikátu je spojeno s inspekcí na místě výroby.

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Březen 2017 10:21