logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Registrace a schvalování Informace k dotačním programům MZe
Informace k dotačním programům MZe PDF Tisk Email

Pro lepší orientaci mezi kategoriemi přípravků, které se mohou objevit v dotačních programech MZe, bychom chtěli upřesnit, že se jedná o přípravky, které spadají do skupin, které jsou regulovány ÚSKVBL (veterinární přípravky (VP), veterinární technické prostředky (VTP)), nebo které jako biocidy reguluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Pro váš přehled vycházíme z požadavků na dotované přípravky např. dle dotačního titulu 20.B. Podpora na zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže (20.B.a.), kde se hovoří o přípravcích na bázi oxidu křemičitého a přípravcích na bázi fylosilikátů, které naleznete jak mezi biocidy (a) a tak mezi veterinárními technickými prostředky (b), či veterinárními přípravky (c).

 

 a) BIOCID 

Biocidní přípravky reguluje Ministerstvo zdravotnictví. Jedná se buď o povolené, nebo o oznámené biocidní přípravky.

Tyto biocidní přípravky musí být aplikovány do prostředí, kde se zvířata chovají, zdržují a transportují, ne přímo na zvířata. 

Oznámené biocidní přípravky 

Podrobné informace o oznámení biocidního přípravku výše uvedeného typu jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.  Přípravek je oznamován dle §13 a §14 zákona č. 324/2016 Sb. a musí být dodány náležitosti obsažené v §14 zákona č. 324/2016 Sb.
Přímý odkaz: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/formulare-oznameni-biocidnich-pripravku_2954_1097_5.html

K oznámení je třeba předložit Ministerstvu zdravotnictví tyto dokumenty:

  1. vyplněný formulář pro oznámení biocidních přípravku (v elektronické podobě ve formátu RTF),
  2. etiketu s návodem k použití v českém jazyce,
  3. bezpečnostní list v českém jazyce,
  4. protokoly o stanovení biologické účinnosti na cílové organismy.

Samotný formulář je možné vyplnit on-line přes systém Chemické látky a Přípravky (ve zkr. "CHLaP"), který je dostupný na http://ozn.mzcr.cz.

Povolené biocidní přípravky

Jedná se o biocidy povolené dle Nařízení (EU) č. 528/2012, které naleznete v seznamu povolených biocidních přípravků dostupném na webové stránce Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) www.echa.europa.eu.

 

b) VETERINÁRNÍ TECHNICKÝ PROSTŘEDEK (VTP)

Všechny evidované VTP (dle zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči) naleznete na našich stránkách v sekci Seznam VTP.

 

c) VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK (VP)

Všechny schválené VP (dle zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči) naleznete na našich stránkách v sekci Aktuálně schválené VP