logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginVPs data for download PDF Print E-mail

This page provides a downloadable list of all registered VPs, their properties and related bindings and code lists via individual files in CSV format in UTF-8 encoding (text format Comma Separated Values editable eg via MS Excel, etc.). The files contain all the data used to search for and display information about the currently registered VPs on this website here.

 

List of products - reg_vp.csv

drug_form Léková forma
strength Síla
units Jednotky
registration_date Datum registrace
verdict_holder Držitel rozhodnutí
indication_restriction Indikační omezení
pi ID Příbalové Informace
pi_covers PI = Obaly
r_modify_date Datum poslední změny
registration_numberRegistrační číslo
boundary_preparationHraniční přípravek
launch_countryZemě uvedení do oběhu
launch_euByl již uveden do oběhu v EU
launch_eu_not Nebyl ještě uveden do oběhu v EU
pp_definedOchranná lhůta
preparation_subtypePodskupina přípravku
preparation_typeTyp přípravku
procedure_type Typ postupu
preparation_id ID přípravku
name Název
pi_ext PI přípona
pi_modify_date Poslední změna PI
pi_covers_ext PI = Obaly přípona
pi_covers_modify_date

Poslední změna PI = Obaly

 

List of launch country binding - reg_vp_launch_country.csv

launch_country Země uvedení do oběhu
indexIndex záznamu
preparation_idID přípravku
 
package_size Velikost balení
package_size_amount Množství
package_size_count Počet
package_size_units Jednotky
package_case_material Materiál
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


List of protection period binding - reg_vp_pp.csv

pp_notice Upozornění OL
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 
medicinal_substance Léčivá látka
medicinal_substance_unitsLéčivá látka - jednotky
medicinal_substance_amountLéčivá látka - množství
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 

List of tribe binding - reg_vp_tribe.csv

target_tribe Druh zvířete
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Code list Approving status - regc_vp_approving_status.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Drug form -
regc_vp_drug_form.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny

Code list Holder - regc_vp_holder.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země

Code list Protection period - regc_vp_pp.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Proceeding status -
regc_vp_proceeding_status.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Proceeding type -
regc_vp_proceeding_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Producer -
regc_vp_producer.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země


Code list Storage - regc_vp_storage.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Substance -
regc_vp_substance.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
form Forma
medicinal Látka
subsidiary Pomocná látka


Code list Target tribe - regc_vp_target_tribe.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
parent_key ID nadřazené druhu
target_tribe_web Cílový druh zvířat pro web
non_foodNepotravinové

Code list Type - regc_vp_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny