logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LogineRecepty - vyjmutí veterinárních lékařů z povinnosti PDF Print E-mail

Vyjmutí veterinárních lékařů z povinnosti elektronické preskripce humánních léčivých přípravků


  Již dříve bylo oznamováno a na různých místech diskutováno, že veterinární lékaři budou vyjmuti z povinnosti elektronické preskripce humánních léčivých přípravků, ale přece jenom na nich zůstala povinnost odůvodňovat vydání lékařského předpisu v listinné podobě.


Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 415/2017 Sb. k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.


  Vyhláška se vztahuje k povinnosti dané § 80 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který jasně uvádí podmínky předepisování jak humánních, tak veterinárních léčivých přípravků (v odst. 4, že veterinární lékaři vystavují pro veterinární léčivé přípravky lékařský předpis v listinné podobě a dále zakotvuje vydávání lékařského předpisu v listinné podobě na humánní léčivé přípravky, kdy se využívá výjimky uvedené v tomto § a blíže specifikované ve vyhlášce č. 415/2017 Sb.).


§ 11 vyhlášky uvádí situace, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě, kde je odstavcem 2 z povinnosti elektronické preskripce humánních léčivých přípravků vyjmut veterinární lékař:
„(2) V listinné podobě je vždy přípustné vystavit žádanku a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče.“


  Veterinární lékaři však nebyli vyjmuti odůvodňování vystaveného předpisu v listinné podobě v § 13 vyhlášky, a proto by se vždy měl na lékařském předpisu v listinné podobě objevit důvod jeho vystavení. V oblasti poskytování veterinární péče je vhodné použít např.Pro poskytnutí veterinární péče.“, „Za účelem poskytnutí veterinární péče.“ atd. 

Výše uvedené skutečnosti byly publikovány rovněž KVL ve Zvěrokrohu 2018/01.