logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Scientific Information Information for vets Info on the withdrawal periods
Info on the withdrawal periods PDF Print E-mail

Počínaje rokem 2022 publikujeme pro potřeby veterinárních lékařů, či chovatelů, informace o změnách registrace veterinárních léčivých přípravků, které ovlivňují ochrannou lhůtu.
Přehled je aktualizován čtvrtletně zároveň s přípravou publikace Věstníku ÚSKVBL.

 

Šarže vyrobené před 20.6.2023 mohou obsahovat ještě původní informace.

!!!!! Odebrání cílového druhu skot !!!! 

Název VLP
Původní OL Směr (prodloužení/zkrácení) Nová OL Datum vydání rozhodnutí Datum závazného zavedení Poznámka
Trimetox 200/40 mg/ml injekční roztok Maso skotu a ovcí: 8 dnů
Maso prasat: 6 dnů
Mléko skotu: 4 dny
Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.  
Zkrácení OL pro maso skotu Skot: Maso: 6 dnů
Mléko: 4 dny
Prasata: Maso: 6 dnů
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.
 10.01.202210.07.2022 Šarže vyrobené před 10. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.

!!!!! Odebrání cílového druhu ovce !!!!   
 
Trioxyl LA 150 mg/ml injekční suspenze Maso skotu a ovci: 21 dnů
Maso prasat: 42 dnů
Mléko skotu: 96 hodin
Mléko ovcí: 120 hodin 
Prodloužení Maso: Prasata do porážkové hmotnosti 80 kg: 42 dnů
Prasata překračující porážkovou hmotnost 80 kg: 93 dnů
Ovce: 45 dnů
Skot: 92 dnů
Mléko: Skot: 216 hodin
Ovce: 168 hodin 
10.01.2022 10.07.2022 Šarže vyrobené před 10. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
Micospectone injekční roztok Maso: 14 dnů
Mléko: 48 hodin 
Prodloužení Skot: maso: 20 dní
mléko: 72 hodin
Kozy: maso: 30 dní
mléko: 108 hodin
Prasata: maso: 19 dní 
14.01.2022 14.04.2022 VLP dodaná z distribuce veterinářům před 14.4.2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
ADE - vit injekční roztok Bez ochranných lhůt. Prodloužení Maso: Skot: 243 dnů
Prasata: 228 dnů
Koně: 243 dnů
Ovce: 194 dnů
Kozy: 194 dnů
Králíci: 56 dnů
Skot, ovce, kozy, koně:
Mléko: 120 hodin (5 dní) 
18.01.2022 18.07.2022 Šarže vyrobené před 18. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
UNI-TIAMULIN 2% premix pro medikaci krmiva Prasata: Maso:
Léčebná dávka: 6 dní
Preventivní dávka: 1 den
Kur domácí (brojleři):
Maso:1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
Maso: 6 dní
Kur domácí (brojleři):
Maso: 1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
18.01.2022 18.07.2022 Šarže vyrobené před 18. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL. Odebrána OL pro preventivní dávku z důvodů úpravy dávkování.
UNI-TIAMULIN 10% perorální prášek Prasata: Maso:
Léčebná dávka: 6 dní
Preventivní dávka: 1 den
Kur domácí (brojleři):
Maso:1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
Maso: 6 dní
Kur domácí (brojleři):
Maso: 1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
18.01.2022 18.07.2022 Šarže vyrobené před 18. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL. Odebrána OL pro preventivní dávku z důvodů úpravy dávkování.
Vitamine AD3E Alfasan injekční roztok Bez ochranných lhůt. Prodloužení Maso: Skot: 259 dnů
Prasata: 231 dnů
Koně: 222 dnů
Ovce, kozy: 194 dnů
Mléko: 120 hodin 
01.06.2022 06.12.2022 Šarže vyrobené před 6. 12. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
Closamectin 5 mg/ml/125 mg/ml injekční roztok pro ovceSkot: Maso: 49 dní
Mléko: Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu, včetně doby zaprahnutí. Nepoužívat v průběhu posledního trimestru u březích jalovic, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu.    
Ovce: Maso: 28 dní 
Mléko: Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu včetně doby zaprahnutí. Nepoužívat v průběhu 1 roku před prvním bahněním u ovcí, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu.
 Maso: 28 dní
Mléko: Nepoužívat u bahnic, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu, včetně doby zaprahnutí. Nepoužívat v průběhu 1 roku před prvním bahněním u ovcí, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu.
 20.12.2022 20.06.2023Šarže vyrobené před 20.6.2023 mohou obsahovat ještě původní informace.

!!!! Odebrání cílového druhu skot !!!!
Last Updated on Monday, 13 February 2023 12:26