logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginHome Agency ISCVBM official board Protikorupční strategie
Protikorupční strategie PDF Print E-mail

Interní protikorupční program

Př-019/2021/100000 Interní protikorupční program

 

Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL 

S-012/100000 Etický kodex zaměstnanců ÚSKVBL

 

K naplnění povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., ze dne 15. června 2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen nařízení) určil Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prošetřovatele, který dle §3 odst. 1 nařízení přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření. Prošetřovatelem je MVDr. Věra Morávková.

 

Oznámení je možno podat na elektronické adrese: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je zřízena v sídle úřadu u vchodu do areálu na adrese Hudcova 56a, 62100 Brno, s označením „ÚSKVBL, oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“

 

Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014