logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginHome Pokyny a informace
Pokyny a informace PDF Tisk Email

Osoby, které používají veterinární technické prostředky a osoby, které provádějí jejich údržbu a servis

jsou povinny v souladu s odst. 4 § 66c zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že se setkají s nežádoucí příhodou týkající se tohoto prostředku, anebo se o ní dozví, oznámit písemně tuto skutečnost ÚSKVBL. To neplatí, pokud byl ÚSKVBL o výskytu nežádoucí příhody prokazatelně již uvědoměn jinak. Hlášení o výskytu nežádoucí příhody týkající se veterinárního technického prostředku se podává ÚSKVBL na formuláři ÚSKVBL, který je dostupný v článku Formuláře ke stažení. Tento formulář se odesílá do:

  • 24 hodin od výskytu, popřípadě zjištění nežádoucí příhody, jestliže v souvislosti s ní doško k úhynu zvířete,

  • 3 dnů od výskytu, popřípadě zjištění nežádoucí příhody v ostatních případech.

 

 

Aktualizováno Středa, 01 Březen 2017 14:52