logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Poplatky
Správní poplatky, náhrady výdajů PDF Tisk Email

! Dne 1. června 2019 vejde v platnost vyhláška č. 128/2019, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „náhradová vyhláška“). V této souvislosti ÚSKVBL upozorňuje na změnu výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost v působnosti ÚSKVBL.
V rámci aktualizace vyhlášky byl upraven „Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti ÚSKVBL“. Tento nový sazebník naleznete níže v pokynu ÚSKVBL/UST-4/2008/Rev.5

Dále upozorňujeme žadatele, že požadovaná výše poplatku náhrady výdajů se bude odvíjet od data podání žádosti na ÚSKVBL nikoli ode dne příkazu k platbě.

 

! Dne 15. 1. 2020 vejde v platnost zákon č. 368/2019 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a jímž dochází ke změně přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a to položce 69, kde se doplňují správní poplatky týkající se veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků. V souvislosti s touto změnou byl upraven stávající pokyn Správní poplatky prováděné na žádost v souvislosti s veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky, který naleznete jako revizi 3 níže - ÚSKVBL/UST-3/2006Rev.3

 

V této části naleznete pokyny a informace ÚSKVBL zahrnující pravidla k provádění plateb:

Veterinární léčivé přípravky

- Správní poplatky spojené s žádostmi o správní řízení
- Náhrady výdajů za odborné úkony na žádost a za další odborné úkony, které jsou v působnosti ÚSKVBL
- Platby za žádosti v souvislosti s možností seskupování změn registrace v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o posuzování změn registrací   veterinárních léčivých přípravků
- Náhrady výdajů za úkony ÚSKVBL spojené s trváním registrace léčivých přípravků (roční udržovací platba)

Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky

- Správní poplatky za úkony prováděné na žádost v souvislosti s veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (1287_ÚSKVBL_UST_4_2008_Rev. 5.doc)ÚSKVBL/UST- 4/2008/Rev. 5_Správní poplatky a náhrady výdaj[Platnost od 1.6.2019: Správní poplatky a náhrady výdajů za odborné úkony ]658 Kb
Stáhnout tento soubor (473_Informace pro MAH platby_seskupovani_zmen_09-11-10.doc)Informace pro žadatele - platby seskupení změn registrace[Náhrady výdajů za seskupené změny registrace]42 Kb
Stáhnout tento soubor (ÚSKVBL_UST- 3_2006_Rev.3 Pokyn platby schvalování_čistá verze.doc)USKVBL/UST-3/2006 Rev.3_Správní poplatky v souvislosti s VP a VTP[Správní poplatky za úkony prováděné na žádost v souvislosti s VP a VTP]192 Kb
Aktualizováno Čtvrtek, 16 Leden 2020 08:08