logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginHome Farmakovigilance
Farmakovigilance

Cílem veterinární farmakovigilance je studium bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků (VLP), které jsou na trhu v praktických podmínkách klinického použití.

Úkolem ÚSKVBL v této oblasti je vytvořit systém, který bude motivovat praktické veterinární lékaře, chovatele, držitele rozhodnutí a odbornou i laickou veřejnost k podávání hlášení o nežádoucích účincích a na základě přijatých informací zajistí, aby uživatelé veterinárních léčiv měli k dispozici pokud možno úplné a objektivní informace o vlastnostech VLP s ohledem na jejich klinické použití a aby poměr přínosů a rizik těchto VLP, která jsou uvedena již na trhu, zůstal příznivý.

 

 

Veterinární farmakovigilance zahrnuje

 

  • klinickou bezpečnost veterinárních léčivých přípravků u cílových druhů zvířat,
  • oblast nežádoucích účinků, které se v souvislosti s veterinárními léčivými přípravky vyskytnou u člověka,
  • oblast nepříznivého působení veterinárních léčivých přípravků na životní prostředí,
  • oblast nedostatečné účinnosti veterinárních léčivých přípravků,
  • problematiku nedostatečnosti ochranných lhůt,
  • problematiku nežádoucích účinků u zvířat po použití veterinárního léčivého přípravku v rozporu s rozhodnutím o registraci, včetně nesprávného použití či zneužití veterinárního léčivého přípravku.

 

 

 

Úloha jednotlivých subjektů zahrnutých v systému je odlišná. Proto, aby byly jednotlivým účastníkům předkládány údaje, které jsou jim určeny a byla zajištěna přehlednost a snadné vyhledání potřebných informací, jsou hlášení z oblasti farmakovigilance VLP rozdělena do tří částí:

 

  • Držitelé rozhodnutí o registraci veterinárních léčiv
  • Veterinární lékaři a chovatelé
  • Ostatní

 

Kapitola “Farmakovigilance” obsahuje také informace o hlášení nežádoucích účinků schválených veterinárních přípravků a o hlášení nežádoucích příhod veterinárních technických prostředků (“Další přípravky”).

Poslední částí této kapitoly jsou důležitá upozornění.Farmakovigilance