logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Farmakovigilance
Farmakovigilance

Veterinární farmakovigilance v současné době zahrnuje

  • klinickou bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků u cílových druhů zvířat,
  • oblast nežádoucích účinků, které se v souvislosti s veterinárními léčivými přípravky vyskytnou u člověka,
  • oblast nedostatečné účinnosti veterinárních léčivých přípravků,
  • problematiku nedostatečnosti ochranných lhůt,
  • otázku nepříznivého působení veterinárních léčivých přípravků na životní prostředí či
  • problematiku nežádoucích účinků u zvířat po použití veterinárního léčivého přípravku v rozporu s rozhodnutím o registraci, včetně nesprávného použití či zneužití veterinárního léčivého přípravku.

Cílem veterinární farmakovigilance je studium bezpečnosti přípravků, které jsou na trhu v praktických podmínkách klinického použití v širokém měřítku.

Úkolem Ústavu v této oblasti je vytvořit dostatečně atraktivní systém, který bude motivovat všechny zúčastněné k podávání hlášení o nežádoucích účincích a na základě přijatých informací zajistí, že uživatelé veterinárních léčiv mají k dispozici co možná nejúplnější a nejobjektivnější informace o vlastnostech veterinárních léčivých přípravků v rámci co možná největší palety klinického použití a že poměr přínosů a rizik veterinárních léčivých přípravků, která jsou na trhu, zůstává příznivý, tedy že přínosy, které veterinární léčivý přípravek představuje převažují nad riziky, která přípravek přináší.

Úloha jednotlivých účastníků systému je poněkud odlišná. Proto, aby byly jednotlivým účastníkům předkládány údaje, které jsou jim určeny a byla zajištěna přehlednost stránek a snadné vyhledání potřebných informací, je sekce hlášení z oblasti farmakovigilance veterinárních léčivých přípravků rozdělena do tří částí:

  • Držitelé rozhodnutí o registraci veterinárních léčiv
  • Veterinární lékaři a chovatelé
  • Ostatní

Kapitola “Farmakovigilance” obsahuje také informace o hlášení nežádoucích účinků schválených veterináních přípravků a o hlášení nežádoucích příhod veterinárních technických prostředků (“Další přípravky”).

Poslední částí této kapitoly je přehled nejvýznamějších nežádoucích účinků řešených ÚSKVBL ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků.Farmakovigilance