logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

 

 Hlášení NÚ

 

Implementace 2019

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginHome Odborné informace Kódy balení VLP
Kódy balení VLP PDF Tisk Email

  Kódy balení VLP ke stažení ve formátu XLSX (Microsoft Excel) a CSV

K 1. červenci 2014 byl Ústav informován o nutnosti ukončení spolupráce v oblasti další aktualizace údajů o veterinárních léčivých přípravcích v AISLP databázi. Data týkající se veterinárních léčivých přípravků v AISLP databázi byly naposledy aktualizovány ke dni 1.7.2014 a dále v databázi AISLP již aktualizovány nebudou.

Ústav v současné době vyvíjí maximální snahu o vytvoření databáze veterinárních léčivých přípravků, která by byla přístupná uživatelům na webových stránkách Ústavu.

Jako první krok je zde publikován report -seznam kódů balení pro veterinární léčivé přípravky tzv. „SÚKL kódů“ a základní doprovodné informace. Jedná se o kompletní seznam kódů veterinárních léčivých přípravků, s kterými je možné se setkat v distribučním řetězci.


 Vysvětlivky jednotlivých polí:


 „Kód balení“ – jedná se o kód, který je přidělen přípravku a jeho balení současně s vydáním rozhodnutí o registraci Ústavem. Umožňuje jednoznačnou identifikaci každé varianty léčivého přípravku.


 „Přípravek“ – zde je uveden název registrovaných veterinárních léčivých přípravků.


„Velikost“ – registrované velikosti balení


 „Druh obalu“


 „Materiál“ – uvedeno, kromě jiného, v případech, kdy jedna velikost balení a jeden druh obalu je z více druhů materiálu (např. skleněná lahvička/plastová lahvička)


 „Platný“ – zde je uvedena platnost kódu. Platnost kódu končí v případě ukončení registrace veterinárních léčivých přípravků, změny názvu přípravku, zrušení registrace pro příslušnou variantu balení, převod registrace na nového držitele. V případě ukončení, zrušení a případných změn registrace přípravku je však možný ještě doprodej veterinárního léčivého přípravku, jehož podmínky jsou specifikovány v příslušném rozhodnutí, i tyto kódy se proto budou do seznamu reportovat ještě po dobu 5 roků od okamžiku, kdy se registrace zruší, nebo kdy se zneplatní příslušný SÚKL kód pro registrovaný VLP.


 Možnosti :ANO/NE 


ANO:   (v současné době se vyskytuje u následujících přípravků)


  • Přípravky s platnou registrací
  • Přípravky po převodu registrace
  • Souběžný dovoz – kód balení přidělený při povolení souběžného dovozu- bude identifikován v poznámce
  • Přípravky po změně názvu
  • Přidané velikosti balení u přípravku


 NE:    (v současné době se vyskytuje u následujících přípravků)


  • Přípravky se zrušenou registrací (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od vydání rozhodnutí)
  • Přípravky před převodem registrace (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od vydání rozhodnutí)
  • Přípravky před změnou názvu přípravku (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od vydání rozhodnutí)
  • Zrušené velikosti balení (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od rozhodnutí)


„Držitel“ – držitel rozhodnutí o registraci


 „Registrační číslo“ – číslo přidělené přípravku s vydáním rozhodnutí o registraci Ústavem


 „Výdej“ – způsob výdeje veterinárního léčivého přípravku: na předpis, volně prodejný, vyhrazený, pouze pro použití veterinárním lékařem.


 „Poznámka“ – případné doplňující informace Ústavu


 Tento report je vytvořen ve formátu xlsx a csv, měl by být tedy dostupný pro všechny uživatele. Probíhá pravidelná denní aktualizace reportu.

Souhrny údajů o všech přípravcích - SPC i nadále naleznete v části http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp a v databázi zde dostupné.


Vítáme jakékoliv Vaše podněty na mailové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript