logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

 

 Hlášení NÚ

 

Implementace 2019

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginHome Odborné informace Informace pro veterinární lékaře Předepisování v rámci kaskády
Předepisování v rámci kaskády PDF Tisk Email

Veterinář má možnost za výjimečných podmínek (nejčastěji v souvislosti se zabráněním nepřiměřenému utrpení zvířat) možnost při výběru a předepsání léku pro léčbu využít pravidel kaskády. Pokud veterinář kaskády využije, je třeba, aby si uvědomil, že

 • využití kaskády je pouze pod jeho přímou odpovědností
 • i o použití těchto léčiv musí vést záznamy a uchovávat je po dobu pěti let. Tyto záznamy musí obsahovat datum vyšetření, údaje o majiteli zvířete, druh ošetřeného zvířete, počet ošetřených zvířat, diagnózu a právě ono předepsané léčivo. U potravinových druhů zvířat navíc zaznamenává použitou dávku, délku léčby a doporučenou ochrannou lhůtu.

Co se týče potravinových druhů zvířat, musí mít veterinář také na paměti, aby v rámci kaskády pracoval jen s léčivy, která obsahují látky zařazené v tabulce 1 nařízení Komise (EU) 37/2010 a podle svého výběru nastavit ochrannou lhůtu odpovídající délky.

Pokud není pro daný druh potravinového zvířete informace o ochranné lhůtě uvedena, použije se ochranná lhůta minimálně:

  •  
   • 28 dní pro maso
   • 7 dní pro mléko
   • 7 dní pro vejce
   • 500 denních stupňů (stupňodnů) pro maso ryb.

Tato legislativou předepsaná délka nemusí být v některých případech dostačující. K ostražitosti veterinárního lékaře by měla vést například mnohem delší lhůta pro registrované cílové druhy zvířat, než je ta, kterou by automaticky použili jako minimální. Další důležitou informací pro rozhodování o ochranné lhůtě použité dle kaskády mohou být farmakokinetické vlastnosti léčivé látky obsažené v léčivu, cesta podání, množství podané na jedno místo atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Březen 2017 07:58