logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

 

 Hlášení NÚ

 

Implementace 2019

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginHome Služební úřad Úřední deska
Úřední deska PDF Tisk Email

 

Úřední hodiny Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv


Pondělí                    8:00 – 17:00

Úterý                       8:00 – 15:00

Středa                     8:00 – 17:00

Čtvrtek                    8:00 – 15:00

Pátek                       8:00 – 12:00

 

Adresa (rovněž pro doručování datových zpráv na technických nosičích dat)

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno 

 

Kontaktní údaje (podatelna)

Telefon: +420 541 518 279
Fax:       +420 541 210 026
e-mail:    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ID datové schránky: ra7aipu 

Ostatní kontaktní údaje - viz položka Kontakty

 

Přípustné technické nosiče dat:
Podatelna v sídle ÚSKVBL přijímá rovněž datové zprávy na technických nosičích - CD, DVD a paměťové médium USB. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS.

 
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech dle vyhl. 259/2012 Sb. v §23, například doc, xls, pdf . V případě pochybností vzneste písemný dotaz na naši e-podatelnu.

Maximální velikost datové zprávy zaslané emailem na elektronickou adresu podatelny je 10MB.

 

Vzor potvrzení o přijetí zprávy:

Vaše zpráva byla doručena do USKVBL Brno.

Předmět: [VEC]
Číslo jednací: [CISLO_JEDNACI]
Datum a čas doručení: [DATUM_PRICHODU]
Příjímací osoba: [AUTOR_ZAZNAMU]

------------------------------------------------------------
Your message has been delivered to the electronic registry USKVBL Brno.

Subject: [VEC]
Reference number: [CISLO_JEDNACI]
Date and time of delivery: [DATUM_PRICHODU]
Recipient: [AUTOR_ZAZNAMU]

 

Postup v případě zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý počítačový program nebo chybný formát, není dále zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Případné dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Doručování písemností veřejnou vyhláškou (dle § 25, zákona č. 500/2004 Sb.)
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle § 25 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, doručuje níže uvedené písemnosti veřejnou vyhláškou, a to vyvěšením písemnosti nebo oznámením o možnosti převzít písemnost. Pro zobrazení klikněte levým tlačítkem myši na název doručované písemnosti.

Jednotlivé správní spisy jsou řazeny podle času zveřejnění.

Spisová značka   

Vyvěšeno                     

Adresát                     

Doručovaná písemnos 

  Od  Do  
     

V současné době Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nedoručuje žádnou písemnost veřejnou vyhláškou.

 

Základní právní předpisy, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

K naplnění povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., ze dne 15. června 2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen nařízení) určil Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prošetřovatele, který dle §3 odst.1 nařízení přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření. Prošetřovatelem je MVDr. Věra Morávková.
 
Oznámení  je možno podat na elektronické adrese:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je zřízena v sídle úřadu u vchodu do areálu na adrese Hudcova 56a, 62100 Brno, s označením „ÚSKVBL, oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“

 

Oznámení o plnění povinností  v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (886_Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2015 .pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2015[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]30 Kb
Stáhnout tento soubor (aukce_Fabia.pdf)aukce_Fabia.pdf[Oznámení o aukci vozidla Škoda Fabia]811 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013 1.pol.2014.pdf)Oznámení o plnění povinností_39_2013[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]260 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013 1.pol.2015.pdf)Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vády č. 39/2013[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]245 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-1. pololetí 2019.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-1. pololetí 2019[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]412 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-1. pololetí 2020.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-1. pololetí 2020.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]496 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2016.pdf)Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2016.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]25 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2017.pdf)Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2017.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]32 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-1.pololetí 2018 .pdf)Oznámení dle UV 39-2013-1.pololetí 2018 .pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]46 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2018.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2018.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]185 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2019.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2019.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]410 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2020.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2020.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]497 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2016 .pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2016 .pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]210 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle ÚV 39-2013-2.pololetí 2017.pdf)Oznámení dle ÚV 39-2013-2.pololetí 2017.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]32 Kb
Stáhnout tento soubor (ÚSKVBL(eIJMnG).pdf)ÚSKVBL(eIJMnG).pdf[Rozpis ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 - MZE na rok 2019]93 Kb
Stáhnout tento soubor (USKVBL(s1H998).pdf)USKVBL(s1H998).pdf[Rozpis ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 - MZE na rok 2020]348 Kb
Stáhnout tento soubor (USKVBL_OSS_2021_2023.pdf)USKVBL_OSS_2021_2023.pdf[Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021- 2023]136 Kb
Aktualizováno Čtvrtek, 25 Únor 2021 10:29