logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginŽádosti PDF Tisk Email

Zde jsou žadatelům k dispozici formuláře žádosti o povolení k výrobě nebo žádosti o změnu v povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků, dále žádosti o povolení nebo žádosti o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře a formulář žádosti o vydání certifikátu výrobce léčivých látek. Najdete zde i formulář žádosti o vydání certifikátu SVP, formulář pro oznámení nakládání s látkami dle §78 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. a formulář daňového dokladu.

Žadatel přikládá ke každé žádosti přílohy dle seznamu příloh uvedeném ve vlastní žádosti. Formuláře některých příloh k vyplnění jsou k dispozici v části „Dotazníky“.

Dokumenty jsou k dispozici ve formě formulářů - tzn. k vyplnění v částech určených pro žadatele.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (FZ01-Výroba VLP_žádost o povolení_v5_020317.docx)FZ01-Výroba VLP_žádost o povolení[[Formulář žádosti o vydání povolení k výrobě veterinárních léčiv]]84 Kb
Stáhnout tento soubor (FZ02-Výroba VLP_žádost o změnu povolení_v4_020317.docx)FZ02-Výroba VLP_žádost o změnu[Formulář žádosti o změnu povolení k výrobě VLP]84 Kb
Stáhnout tento soubor (FZ03-INS-daňový doklad-náhrada výdajů-v3_020317.docx)FZ03-INS-daňový doklad, náhrada výdajů[Formulář daňového dokladu - náhrada výdajů]76 Kb
Stáhnout tento soubor (FZ11-Kontrola VLP_žádost o povolení_v4_020317.docx)FZ11-Kontrola VLP_žádost o povolení[Formulář žádosti o povolení k činnosti kontrolní laboratoře]83 Kb
Stáhnout tento soubor (FZ12-Kontrola VLP_žádost o změnu povolení_v4_020317.docx)FZ12-Kontrola VLP_žádost o změnu[[Formulář žádosti o změnu povolení k činnosti kontrolní laboratoře]83 Kb
Stáhnout tento soubor (FZ14-Výroba LL_žádost o certifikát_v4_020317.docx)FZ14-Výroba LL_žádost o certifikát[Formulář žádosti o vydání Certifikátu výrobce léčivých látek]75 Kb
Stáhnout tento soubor (FZ20-žádost o certifikát SVP_v3_030317.docx)FZ20-žádost o Certifikát SVP[Formulář žádosti o vydání Certifikátu SVP pro výrobce VLP]74 Kb
Stáhnout tento soubor (FZ21-Oznámení o nakládání s LL-v3_030317.docx)FZ21-Oznámení o nakládání s LL-v3_030317[Oznámení o nakládání s látkami, které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární...]73 Kb
Stáhnout tento soubor (INS-daňový doklad-správní poplatek V1_030317 KOLEK.docx)INS - danový doklad - správní poplatek, kolek[Formulář - potvrzení o zaplacení správního poplatku]76 Kb
Aktualizováno Úterý, 21 Březen 2017 12:19